آقای دکتر مجتبی مقصودی

Dr. Mojtaba Maghsoudi

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181647)

21
33
9
3
16

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب انجمن علوم سیاسی ایران و سیاست ورزی؛ از اندیشه آرمانشهری تا واقع گرایی (شورآفرین) - 1399 - فارسی
 • کتاب آینده نگاری تعامل سازنده با جهان (پژوهشکده ی چشم انداز و آینده پژوهی) - 1397 - فارسی
 • کتاب تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران 57-1320 (روزنه) - 1394 - فارسی
 • کتاب هویت و همبستگی ملی در نظام آموزشی ایران (انتشارات تمدن ایرانی) - 1391 - فارسی
 • کتاب ایران، سیاست، آینده شناسی (نشر دانشگاهی) - 1391 - فارسی
 • کتاب نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی (انتشارات تمدن ایرانی) - 1390 - فارسی
 • کتاب تمدن و فرهنگ ايراني؛ فراسوی مرزها (انتشارات تمدن ایرانی) - 1388 - فارسی
 • کتاب قوميت‌‌ها و نقش آنان در تحولات سياسي سلطنت محمدرضا‌ پهلوي (مركز اسناد انقلاب اسلامي) - 1382 - فارسی
 • کتاب تحولات قومي در ايران؛ علل و زمينه‌ها (موسسه مطالعات ملی) - 1380 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (1393-1395)
 • موسسه مطالعات ملی (1375-1392)
 • مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي (1380-1385)
 • کارگروه های نخبگان و اقوام كميسيون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع تشخیص نظام (1390-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در انجمن علوم سیاسی ایران (1382-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در انجمن علمی مطالعات صلح ایران (1394-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در فصلنامه مطالعات ملي (1378-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در پژوهشنامه علوم سیاسی (1385-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در موسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی هلال ایران (1382-1390)
 • سابقه کار دانشگاهی در گروه سیاست خارجی و روابط بین الملل پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی (1394-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی دولت پژوهی (1395-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در گروه علمی علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای هشتمین جشنواره بین المللی فارابی (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در انجمن ایرانشناسی (1396-140)
 • سابقه کار دانشگاهی در گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی (1373-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در تحریریه ژورنال بین المللی فهم چند فرهنگی و چند مذهبی (1394-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در فصلنامه علوم و فنون مرزی (1392-1400)