کنفرانسهای برگزار شده انجمن مطالعات صلح ایران

تاکنون 2 کنفرانس توسط انجمن مطالعات صلح ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن مطالعات صلح ایران به صورت زیر است: