رویکردجنبش های اجتماعی وسندیکاهای کارگری پس ازانقلاب اسلامی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 165

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PRIW-11-4_003

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1401

چکیده مقاله:

پژوهش رو که با بهره گیری از رویکرد جامعه شناسی تاریخی و روش توصیفی و تحلیلی به رشته تحریر درآمده، به بررسی تعاملات سندیکاهای کارگری پس ازانقلاب اسلامی می پردازد.وارسی ها نشان می دهد اولین سندیکاها یا تشکل های کارگری دراوایل قرن هجدهم در انگلستان بوجود آمدند.در ایران نیزگرایش به سوی تشکل های کارگری مربوط به سال های پیش از انقلاب مشروطیت است.تاریخ یافته ها نشان می دهد کارگران ایران؛نقش تاریخی و سرنوشت سازی در سازمان دهی کمیته های اعتصاب در مراکز کار سراسری در بحبوبه انقلاب اسلامی داشتند ونقش کارگران در مراکز صنعتی افزایش چشمگیری یافت ، شوراهای کارگری که دستاورد کارگران  دراوایل انقلاب اسلامی بود یکی پس از دیگر منحل و با تصویب لایحه ای قانونی شوراهای اسلامی کار جایگزین سندیکاهای کارگری شد.بنابراین مقاله ، با روش توصیفی – تفسیری در صدد پاسخ به این سئوال می باشد، باتوجه به نقش کارگران درتصمیم گیری های مراکز صنعتی پس ازانقلاب،چراطرح های آنهاخواسته ویانخواسته یکی پس ازدیگر(شورای کارگری)منحل شدند؟ فرضیه این مقاله نیز بنظر می رسد،علیرغم نقش بسیارتعیین کننده قدرت سازمانی وتشکیلاتی کارگران درجریان انقلاب اسلامی، ضعف درونی طبقه کارگر،تصویب قانون کار،وشرایط بحرانی جنگ تحمیلی، سندیکاهای مستقل کارگری را تضعیف وازگردونه خارج کرد.بنظرمی رسد،تشکل های کارگری جایگزین شوراها خیلی نتوانسته به وظایف و اهداف خود در راستای منافع حقوق کارگران و تحقق عدالت اجتماعی موفق نسبی بدست آورد.

نویسندگان

حسین چراغی

PhD Student in Political Science, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

علی اشرف نظری

Associate Professor, Department of Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran. (responsible Author)

مجتبی مقصودی

Associate Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدی، محمودطاهر ( ۱۳۷۹)، اسنادی ازاتحادیه ی کارگری(۱۳۲۱-۱۳۳۲)، تهران: سازمان ...
 • ازغندی،علیرضا (۱۳۸۷)،تاریخ تحولات سیاسی واجتماعی ایران:۱۳۲۰-۱۳۵۷،چاپ پنجم،تهران: سمت ...
 • اشرف احمد، بنو عزیزی،علی(۱۳۸۸) طبقات اجتماعی دولت و انقلاب در ...
 • امین صارمی، نوذر( ۱۳۹۴) ،جامعه شناسی جنبش های اجتماعی، ...
 • آبراهمیان ، یرواند (۱۳۸۴)،ایران بین دوانقلاب ،ترجمه احمد گل ...
 • بشیریه ،حسین(۱۳۸۱)،جامعه شناسی ، چاپ دوازدهم ، تهران ، ...
 • بشیریه ،حسین(۱۳۸۴)، دیباچه ای برجامعه شناسی سیاسی ایران،دوره جمهوری ...
 • بوردیو، پیر،(۱۳۹۵)، تمایز: نقد اجتماعی قضاوت های ذوقی، ترجمه ...
 • بهداد ، سهراب . نعمانی ، فرهاد (۱۳۸۶)، طبقه ...
 • تاجیک، محمدرضا. (۱۳۷۸)،جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی جدید»، ...
 • تورن، آلن(۱۳۹۶) ،پاردایم جدید،مترجم سلمان صادقی زاده،ناشر،شرکت انتشارات علمی و ...
 • تورن،آلن (۱۳۸۰)،نقد مدرنیته،ترجمه مرتضی مردیها، تهران، گام نو ...
 • خیراللهی، علیرضا (۱۳۹۵) قدرت سازمانی کارگران ایران پس از انقلاب، ...
 • دلاپورتا،اثردوناتلا (۱۳۹۲)،مقدمه ای بر جنبش های اجتماعی،ترجمه محمد تقی ...
 • روشه، گی (۱۳۶۶)، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران، نشر ...
 • سوداگر، محمدرضا. (۱۳۶۹)رشد روابط سرمایه داری در ایران: مرحله گسترش ...
 • سول،راب (۲۰۰۴)سندیکاها دردوران بحران سرمایه داری و نیاز به استراتژی ...
 • شاکری،احمد(۱۳۸۴)،پیشنیه های اقتصادی–اجتماعی جنبش مشروطیت وانکشاف سوسیال دموکراسی ،تهران،نشراختران ...
 • صبوری، منوچهر (۱۳۸۳)،جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی ...
 • گیدنز،آنتونی (۱۳۷۶)، جامعه شناسی ، منوچهر صبوری، تهران :نی ...
 • لاجوردی، حبیب (۱۳۶۹)،اتحادیه های کارگری وخودکامگی درایران، ترجمه: ...
 • ماهرویان، هوشنگ(۱۳۸۱) .تبارشناسی استبداد ایرانی ما، تهران، نشر بازتاب نگاه ...
 • مشیرزاده، حمیرا (۱۳۸۱)درآمدی نظری برجنبش های اجتماعی، تهران: پژوهشکده امام ...
 • میک سینزوود، الن (۱۳۸۶)، دموکراسی دربرابرسرمایه داری،ترجمه: حسن مرتضوی،تهران: ...
 • مجلاترهنما، سعید،(۱۹۹۲)«شوراهای کارگران» در ایران: توهمات کنترل کارگری، درمجله دموکراسی ...
 • طبیبیان، محمد (زمستان۱۳۷۱)« رانت اقتصادی به عنوان یک مانع ...
 • خبرگزاری وسایت هاایرناایلنابیات آصف (۲۰۱۰) زندگی به مثابه سیاست، دانشگاه ...
 • پایدار،ناصر(۲۰۱۹)،تاریخ جنبش کارگری ایرانجاوید نازنین ،لینک ۲۰۰۶خبرگزاری دفاع مقدسقانون کارجمهوری ...
 • Bayat, Assef (۱۹۸۷). Worker and Revolution in Iran, London: Zed ...
 • Thompson, E.P. (۱۹۶۶). The Making of the English Working Class, ...
 • Collier, Berins Ruth. ۱۹۹۹. Paths Toward Democracy: The Working Class ...
 • ازغندی،علیرضا (۱۳۸۷)،تاریخ تحولات سیاسی واجتماعی ایران:۱۳۲۰-۱۳۵۷،چاپ پنجم،تهران: سمت ...
 • اشرف احمد، بنو عزیزی،علی(۱۳۸۸) طبقات اجتماعی دولت و انقلاب در ...
 • امین صارمی، نوذر( ۱۳۹۴) ،جامعه شناسی جنبش های اجتماعی، ...
 • آبراهمیان ، یرواند (۱۳۸۴)،ایران بین دوانقلاب ،ترجمه احمد گل ...
 • بشیریه ،حسین(۱۳۸۱)،جامعه شناسی ، چاپ دوازدهم ، تهران ، ...
 • بشیریه ،حسین(۱۳۸۴)، دیباچه ای برجامعه شناسی سیاسی ایران،دوره جمهوری ...
 • بوردیو، پیر،(۱۳۹۵)، تمایز: نقد اجتماعی قضاوت های ذوقی، ترجمه ...
 • بهداد ، سهراب . نعمانی ، فرهاد (۱۳۸۶)، طبقه ...
 • تاجیک، محمدرضا. (۱۳۷۸)،جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی جدید»، ...
 • تورن، آلن(۱۳۹۶) ،پاردایم جدید،مترجم سلمان صادقی زاده،ناشر،شرکت انتشارات علمی و ...
 • تورن،آلن (۱۳۸۰)،نقد مدرنیته،ترجمه مرتضی مردیها، تهران، گام نو ...
 • خیراللهی، علیرضا (۱۳۹۵) قدرت سازمانی کارگران ایران پس از انقلاب، ...
 • دلاپورتا،اثردوناتلا (۱۳۹۲)،مقدمه ای بر جنبش های اجتماعی،ترجمه محمد تقی ...
 • روشه، گی (۱۳۶۶)، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران، نشر ...
 • سوداگر، محمدرضا. (۱۳۶۹)رشد روابط سرمایه داری در ایران: مرحله گسترش ...
 • سول،راب (۲۰۰۴)سندیکاها دردوران بحران سرمایه داری و نیاز به استراتژی ...
 • شاکری،احمد(۱۳۸۴)،پیشنیه های اقتصادی–اجتماعی جنبش مشروطیت وانکشاف سوسیال دموکراسی ،تهران،نشراختران ...
 • صبوری، منوچهر (۱۳۸۳)،جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی ...
 • گیدنز،آنتونی (۱۳۷۶)، جامعه شناسی ، منوچهر صبوری، تهران :نی ...
 • لاجوردی، حبیب (۱۳۶۹)،اتحادیه های کارگری وخودکامگی درایران، ترجمه: ...
 • ماهرویان، هوشنگ(۱۳۸۱) .تبارشناسی استبداد ایرانی ما، تهران، نشر بازتاب نگاه ...
 • مشیرزاده، حمیرا (۱۳۸۱)درآمدی نظری برجنبش های اجتماعی، تهران: پژوهشکده امام ...
 • میک سینزوود، الن (۱۳۸۶)، دموکراسی دربرابرسرمایه داری،ترجمه: حسن مرتضوی،تهران: ...
 • مجلاترهنما، سعید،(۱۹۹۲)«شوراهای کارگران» در ایران: توهمات کنترل کارگری، درمجله دموکراسی ...
 • طبیبیان، محمد (زمستان۱۳۷۱)« رانت اقتصادی به عنوان یک مانع ...
 • خبرگزاری وسایت هاایرناایلنابیات آصف (۲۰۱۰) زندگی به مثابه سیاست، دانشگاه ...
 • پایدار،ناصر(۲۰۱۹)،تاریخ جنبش کارگری ایرانجاوید نازنین ،لینک ۲۰۰۶خبرگزاری دفاع مقدسقانون کارجمهوری ...
 • Bayat, Assef (۱۹۸۷). Worker and Revolution in Iran, London: Zed ...
 • Thompson, E.P. (۱۹۶۶). The Making of the English Working Class, ...
 • Collier, Berins Ruth. ۱۹۹۹. Paths Toward Democracy: The Working Class ...
 • نمایش کامل مراجع