آقای جلال غفاری قدیر

Jalal Ghafari ghadir

رئیس دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه امام حسین (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180747)

4
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی