شناسایی و تبیین ابعاد رهبری راهبردی جهادی (استراتژیک) در نهادهای پیشرو در علم و فناوری با رویکرد نظریه سازی داده بنیاد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 524

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THCD05_043

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین ابعاد رهبری راهبردی جهادی (استراتژیک) در نهادهای پیشرو در علمو فناوری با تاکید بر سیره علمی و عملی مرحوم دکترسعیدکاظمی آشتیانی در رهبری پژوهشگاه رویان انجامشد. رویکر پژوهش حاضر داده بنیاد بوده که با استفاده از روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهشحاضر را 8 نفر از مدیران پژوهشگاه رویان که در زمان دکتر آشتیانی در این پژوهشگاه فعال بوده اند. به منظورجمع اوری داده های پژوهش از روش کیفی و ابزار مصاحبه استفاده شد. اطلاعات به دست آمده از مصاحبه هابا استفاده از روش دلفی و نظریه داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده به ارایه یکمدل از رهبری استراتژیک منجر شد که با تاکید بر ویژگی های دکتر آشتیانی به شناسایی و کشف مولفه های مهم و اساسی در رهبری استراتژیک، عوامل موثر در شکل گیری رهبری استراتزیک، موانع موجود، عوامل زمینه ای و پیامدهای رهبری استراتژیک شناسایی شدند.

نویسندگان

جلال غفاری قدیر

رییس دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه امام حسین (ع)

سیدجواد امامی زاده

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی