آقای سید موسی پور موسوی

Seyed Musa PourMousavi

استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180479)

30
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی