خانم افسر امیدی

Afsar Omidi

مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179661)

33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی