بررسی تیتر آنتی بادی هپاتیت B در دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 726

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-18-1_007

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف : هپاتیتB بیماری قرن اخیر ا ست. تخمین زده می شود در سراسر جهان 350 میلیون نفر مبتلا وجود داشته باشد. همچنین یک مشکل جدی سلامت در ایران بوده و دهمین علت مرگ و میر در ایران می باشد . ایمنی فعال موثرترین روش پیشگیری از هپاتیتB می باشد . این مطالعه با هدف تعیین تیتر آنتی بادی هپاتیت Bدردانشجویان دانشکده پرستاری مامایی همدان در سال 1385 انجام گردید. روش کار : این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است که بر روی 50 دانشجوی پرستاری و مامایی که سه نوبت واکسیناسیون هپاتیتBرا دریافت کرده و مدت 4 ماه از نوبت سوم واکسیناسیون آنها گذشته بود، انجام گر دید . نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه و تست تعیین تیتر آنتی بادی بود . در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شد نتایج: این پژوهش نشان داد در 66 درصد دانشجویان واکسینه شده ایمنی مطل وب، در 28 درصد آنها ایمنی متوسط و در 6 درصد ایمنی ضعیف وجود داشت . نتایج آزمون آماری کای اسکوئیر نشان داد که میزان ایمنی واحدهای مورد پژوهش ارتباطآماری معنی داری با جنسیت، وزن و سن آنها نداشت. نتیجه نهایی : پیشگیری موضوع مهمی در سلامتی عمومی محسوب می گردد . واکسیناسیون گروههای در معرض خطر خصوصا دانشجویان از روشهای پیشگیری محسوب می گردد . با توجه به وجود 6 درصد ضعف ایمنی بدنبال واکسیناسیون هپاتیتBتعیین تیترآنتی بادی بدنبال واکسیناسیون توصیه می گردد

نویسندگان

مسعود خداویسی

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان

ناهید محمدی

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان

افسر امیدی

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان

رویا امینی

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان