ارزشیابی عملکرد کارکنان بهداشتی درمورد تن سنجی کودکان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی و درمانی شهرهمدان

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-14-2_001

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

بیش ازنیمی ازموارد مرگ و میر درجهان معلول سوء تغذیه است که میتوان باتن سنجی که یک روش بسیارعملی و مناسب برای ارزیابی وضعیت تغذیه کودکان است ازمرگو میرآنها پیشگیری نمود لذا مطالعه ای به منظور تعیین عملکرد کارکنان بهداشتی درمورد تن سنجی کودکان درمراکزبهداشتی و درمانی شهرهمدان انجام شد دراین مطالعه توصیفی تعدادنمونههای مورد پژوهش 65 نفر است که شامل کلیه کارکنان بهداشتی شهرهمدان می باشد و بطریق نمونه گیری اسان انتخاب شدها ند ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه وبرگ مشاهده بود درارتباط با تعیین بکارگیری استاندارد ساختاری درزمینه لوازم و وسایل تن سنجی کودکان نتایج نشان داد که بیشترین درصد واحدهایمورد پژوهش 47/7درصد بکارگیری استاندارد ساختاری متوسطی داشته اند همچنین درارتباط با تعیین بکارگیری استاندارد فرایند مراقبت توسط کارکنان بهداشتی درتن سنجی کودکان نتایج نشان داد که بیشترین درصد واحدهایمورد پژوهش 78/5درصدازبکارگیری استاندارد فرایند مراقبت متوسطی برخوردار بوده اند بعلاوه یکی ازاقداماتی که درغالب فرایند مراقبت مطرح می باشد زمان اولین مراجعه کودک به مراکز بهداشتی و درمانی می باشد که بیشتیرن درصد کودکان 53/8بین 1تا2ماهگی جهت مراقبت مراجعه نمودها ند