آقای دکتر انوشیروان فرشیدیان فر

Dr. Anoushiravan Farshidian Far

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179290)

59
10
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی