آقای شهرام یوسفی

Shahram Yusefi

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178482)

75
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی