ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای ایرج توسلیان

Iraj Tavasolian

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178033)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی ایرج توسلیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ایرج توسلیان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهکمبود ابیاری تنظیم شده در درختان میوهدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
2دریافت فایل PDF مقالهاصلاح روش اندازه گیری سرب موجود در گیاه بوسیله دستگاه جذب اتمی با نانو ترکیب متخلخلSBA-15 عامل دار شده با دندریمرهای پلی آمید و آمینی G1.5اولین همایش ملی گیاه پالایی1390
3دریافت فایل PDF مقالهاهمیت اقتصادی و غذایی کود آلی ورمی کمپوست تولیدی از مدفوع و پسمانده های حیواناتششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند1391
4دریافت فایل PDF مقالهروشهای تلفیقی استحصال آب و نگهداری رطوبت در افزایش راندمان آبیاری و کاهش تبخیر در باغات کشوردهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی 33 رقم ماده پسته ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیکاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر محلول پاشی پلی آمین های آزاد بر برخی از ناهنجاری های پسته رقم فندقیاولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هورمون براسینواستروئید بر روی برخی خواص فیزیکو شیمیایی میوه خرما رقم مضافتیاولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلولپاشی براسینواستروئید بر برخی ترکیبات آنتی اکسیدانی و کیفیت میوه پرتقال واشنگتن ناول طی انبارمانیاولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
9دریافت فایل PDF مقالهبهبود برخی صفات کمی وکیفی هلو رقم آلبرتا اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد سالیسیلیک اسید در زمان های مختلف بر صفات کیفی میوه توت فرنگی رقم پاروس (Fragaria ananassa cv. Parus)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی بر اسینواستروئید بر برخی صفات کمی و کیفی توت فرنگی رقم پاروس (Fragariaananassa cv. Parus)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
12دریافت فایل PDF مقالهتولید سوختهای زیستی از ضایعات کشاورزیچهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1393
13دریافت فایل PDF مقالهاثر سالیسیلیک اسید بر عمر پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوساولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
14دریافت فایل PDF مقالهاثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر عمر پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوساولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرسه نوع گرده زا بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی میوه خرمای کشتبافتی رقم زاهدی در شهرستان زاهداناولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
16دریافت فایل PDF مقالهبهبود تولید محصولات کشاورزی تحت تنش آبیاری با آبهای شورسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
17دریافت فایل PDF مقالهمکانیسمهای مقابله گیاهان با تنش خشکیسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
18دریافت فایل PDF مقالهمروری بر نمک زدایی از آبهای شورسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
19دریافت فایل PDF مقالهمهندسی متابولیت های ثانویه در گیاهانکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه گیاهان دیپلویید و تتراپلویید با تاکید بر پایه های مرکباتکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
21دریافت فایل PDF مقالهالقای پلی پلوئیدی در پایه پسته رقم بادامی زرندی توسط کلشی سینکنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن1394
22دریافت فایل PDF مقالهاثر 42 _ اپی براسینولید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گشنیز Coriandrum sativum تحت شرایط کم آبیدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی تغییرات روابط آبی برگ و خصوصیات کیفی گیاه گشنیزCoriandrum sativum) (تحت تاثیر محلولپاشی با 42 _ اپی براسینولید در شرایط کم آبیدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شوری و هورمون براسینواستروئید بر رنگیزه های فتوسنتزی ماکادمیا M.integrifoliaدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطوح مختلف شوری بر برخی از آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی ماکادمیا M.integrifoliaدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش شوری و هورمون براسینواسترویید بر خصوصیات مرفولوژی و فیزیولوژیکی دان نهال های پسته (پایه UCB1) در شرایط گلخانهاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش شوری و هورمون براسینواسترویید بر خصوصیات بیوشیمیایی دان نهال های پسته (پایه UCB1) در شرایط گلخانهاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
28دریافت فایل PDF مقالهاثرات القاء پلی پلوئیدی توسط کلشی سین برصفات مورفولوژیکی در شرایط کشت بافت بر پایه ترویرسیترنجCitrus sinensis cv. Troyer citrang)پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1398
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات القای پلیپلوئیدی با استفاده از تیمار کلشیسین بر روی پسته رقم بادامی ریز زرند در محیط درون شیشهپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1398

مقالات ایرج توسلیان در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار به پیش تیمار بذری و محلول پاشی 24 -اپی براسینولیدفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی25 ژنوتیپ پسته ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSRفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
3دریافت فایل PDF مقالهتعیین رویشگاه بالقوه گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assafoetida) با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه چترود، کرمان)فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1397
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ژنوتیپ های مختلف گرده زا بر برخی ویژگی های کمی، کیفی و عملکرد خرمای کشت بافتی رقم زاهدیدوفصلنامه پژوهش های میوه کاری1396
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر 24- اپی براسینولید بر برخی ویژگی های فیزیولوژی و عملکرد گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش خشکیفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
6دریافت فایل PDF مقالهاثر شرایط ادافیکی بر عملکرد فیتوشیمیایی شیرابه گیاه دارویی (Ferula assa-foetida L.) در دو رویشگاه طبیعی در استان کرمانمجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1399
7دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمار متیل جاسمونات بر جوانه زنی بذر، شاخص های رشد و نمو و عملکرد میوه ارقام طالبی (Cucumis melo)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1398
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانهال گردوی ایرانی (.Juglans regia L)مجله پژوهش های تولید گیاهی1393
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 356 بار

نمودار سالانه مقالات ایرج توسلیان طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با ایرج توسلیان


به اشتراک گذاری صفحه ایرج توسلیان

کلیدواژه های مهم در مقالات ایرج توسلیان

پشتیبانی