ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدجواد آروین

Mohamad Javad Arvin

استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184532)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمدجواد آروین در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

سمتهای علمی و اجرایی محمدجواد آروین در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات محمدجواد آروین در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر ماده ضد تعرق آترازین بر مقدار محصول ارقام سیب زمینی تحت شرایط تنش خشکینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
2دریافت فایل PDF مقالهنقش اسید سالیسیلیک در جنین زایی سوماتیکی غیر مستقیم هوهوباششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
3دریافت فایل PDF مقالهاثرات تیدیازورون و استیل سالیسیلیک اسید بر روی جنین زایی سوماتیکی مستقیم در هوهوباششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
4دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش های شوری و خشکی بر دو گونه وحشی سیب زمینیدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
5دریافت فایل PDF مقالهواکنش سیب زمینی رقم آگریا به تنش های شوری و خشکیدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
6دریافت فایل PDF مقالهنقش اسید سالیسیلیک در کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی از طریق تاثیر بر پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه سیرهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر متقابل تنش خشکی و متیل جاسمونات بر رشد، عملکرد سوخ و آلیسین در سیرهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهکاهش تنش اکسیداتیو حاصل از تنش شوری در سیب زمینی با استفاده از آسکوربیک اسیدهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهنقش گلایسین بتائین و پرولین در افزایش مقاومت به خشکی با تأکید بر جنبه های کاربردی آناولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سالیسیلیک اسید بر میزان پروتئین کل و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در گیاه انگور تحت تنش گرما در شرایط درون شیشهایاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بر همکنش سالیسیلیک اسید و علف کش هالوکسی فوپ بر ویژگی های رشد در گیاه سیراولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
12دریافت فایل PDF مقالهاثر جیبرلیک اسید بر ویژگی های جوانه زنی و پارامترهای رویشی بذر طالبی رقم سمسوری (Cucumis melo var .reticulatus cv.samsouri) در شرایط آزمایشگاهیاولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
13دریافت فایل PDF مقالهبهبود برخی صفات کمی وکیفی هلو رقم آلبرتا اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی برهمکنش سالیسیلیک اسید با سیلیس بر پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه سیب زمینی ((Solanum tuberosum)اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنظیم کننده های رشد متیل جاسمونات (Mj) و برا سینوا ستروئید (Br) بر شاخص های رشد در گیاه سیراولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
16دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مروری پیشرفت های اخیر در زمینه تولید انبوه از طریق رویان زایی رویشی در محصولات باغبانیاولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
17دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد برگی سیلیسیم، کلسیم و پتاسیم بر ویژگی های رشد و عملکرد محصول گیاهان طالبیاولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
18دریافت فایل PDF مقالهنقش پرایمینگ براسینواستروئید و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L.) در سه تاریخ کاشتسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
19دریافت فایل PDF مقالهاثر خیساندن بذر طالبی با تنظیم کننده رشد براسینواستروئید بر افزایش مقاومت به خشکی در مزرعهدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات خیساندن بذر طالبی با تنظیم کننده های رشد جیبرلیک و هیومیک اسید برمیزان نگهداری رطوبت گیاه و برخی خصوصیات رویشیدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
21دریافت فایل PDF مقالهاثر تنظیم کننده های رشد متیل جاسمونات، سالیسیلیک اسید و 24 - اپی براسینولید بر افزایش مقاومت به خشکی و برخی خصوصیات رویشی میوه طالبی Cucumis melo Lکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنظیم کننده رشد براسینواسترویید بر شاخص های رشدی و عملکرد بامیه، رقم Red Burgundyاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنظیم کننده های رشد، کود بیومین و آکادین بر صفات فیزیولوژیکی گیاه بادمجاناولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنظیم کننده رشد براسینواسترویید بر شاخص های رشدی و عملکرد کدو مسمایی طلاییاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
25دریافت فایل PDF مقالهاثر تنظیم کننده های رشد بنزیل آمینو پورین ونفتالین استیک اسید بر بهبود روابط آبی هندوانه آجیلیچهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
26دریافت فایل PDF مقالهاثرتنظیم کننده رشدبراسینو استرویید بر روابط آبی گیاه هندوانه آجیلی استان در شرایط کرمانچهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
27دریافت فایل PDF مقالهاثر متیل جاسمونات و سیلیس بر عملکرد گوجه فرنگی رقم دافنیس زیر تنش شوری در شرایط گلخانهپنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1398
28دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی غلظت های مختلف ترکیب تجاری روی-گلبار بر روی سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی و پارامترهای استرس اکسیداتیو در پسته بالغ رقم کله قوچیششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران1398
29دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی غلظت های مختلف ترکیب تجاری روی-گلبار بر روی عملکرد و صفات رشدی مرتبط با عملکرد در پسته بالغ رقم کله قوچیششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران1398
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پیش تیمار و محلول پاشی سالسلیک اسید و براسینو استروئید بر عملکرد و صفات زراعی زیره سبزشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پیش تیمار سالسیلیک اسید و براسینو استروئید بر جوانه زنی زیره سبزشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
32دریافت فایل PDF مقالهتیمار سولفید هیدروژن سدیم منجر به بهبود ویژگیهای رشد، رنگیزه های فتوسنتزی و شاخص پایداری غشاء در گیاه سویا تحت تنش کادمیوم میگرددششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران1398
33دریافت فایل PDF مقالهنقش نانوذره سیلیس وهورمون اپی براسینواستروئید در بهبود ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicum solanum L) تحت تنش کادمیومششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران1398
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر متقابل سیلیس و سالیسیلات برپارامترهای فیزیولوژی و اکسیداتیو میوه خرما رقم مضافتی در شرایط مزرعه (ایرانشهر)ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران1398
35دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر متقابل نانوذرات اکسید تیتانیوم و اکسید سلنیوم برافزایش مقاومت گیاه گوجه فرنگی تحت تنش شوریششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران1398
36دریافت فایل PDF مقالهبهبود پاسخ های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان سبز ( Ocimum basilicum ) بر تیماردهی همزمان ملاتونین با مقادیر بیشبود فلزات روی و مسششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1397
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پیش تیماربراسینواسترویید بر بهبود مقاومت آنتی اکسیدانی گیاه گوجه فرنگی در شرایط تنش کادمیمششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1397
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پیش تیمار سالیسیلات بر بهبود مقاومت آنتی اکسیدانی گیاه گوجه فرنگی در شرایط تنش کادمیمششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1397
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد تنظیم کننده های سیلیسیم و مخمر بر جذب عنصر آرسنیک و برخی پارامترهای رشد در گیاه سیب زمینی (.Solanum tuberosum L)اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
40دریافت فایل PDF مقالهواکنش گیاه سیب زمینی به اثر تنظیم کننده رشد سالیسیک اسید و جذب عنصر سمیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
41دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی محیط کشت گیاه شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) در شرایط درون شیشه ایدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم1396
42دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر هورمون D2،4 در ترکیب با هورمون BAP بر میزان دیوسژنین در کشت کالوس شنبلیلهدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم1396
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد براسینواسترویید و کود نیتروژن بر محتوای نیترات و عملکرد غده های سیب زمینی (Solanum tuberosum) در کرمانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
44دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کم آبیاری با کاربرد اکسین (ایندول بوتریک اسید) بر میزان نگهداری رطوبت گیاه و برخی خصوصیات رویشی طالبی رقم آناناسی Cucumis melo Lنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
45دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی اثر براسینواسترویید و عنصر سمی ارسنیک بر محصول گیاه سیب زمینی (.L tuberosum Solanum)چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ هورمون براسینواسترویید و محلول پاشی مالییک هیدرازید و بنزیل آمینوپورین بر برخی از خصوصیات صفات فیزیولوژیکی و عملکرد توده های هندوانه آجیلیچهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد سالیسیلیک اسید و کود نیتروژن بر محتوی نیترات و عملکرد غده های سیب زمینی Solanum tuberosum در کرمانچهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و صفات بیوشیمیایی نشاء عروسک پشت پرده در گلخانهچهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین، برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبزدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر متیل جاسمونات Mj بر مقاومت به خشکی و برخی از صفات رویشی طالبی رقم سمسوریCucumis melo cv. Samsouriکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی کلسیم بر اسینواستروئید و بور بر برخی از صفات فیزیولوژیکی و عملکرد هندوانه آجیلیاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
52دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد برگی بر اسینواستروئید و بر بر ویژگی های رشدی و عملکرد هندوانه آجیلیاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
53دریافت فایل PDF مقالهاثر اسمو پرایمینگ بذر بر خصوصیات رشدی دو رقم پیاز خوراکی ارقام پریماورا و نانهمز در مرحله نشااولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
54دریافت فایل PDF مقالهواکنش ارقام جو به تنش خشکی انتهای فصل در مزرعهسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
55دریافت فایل PDF مقالهاثرات اسید سالیسیلیک بر شاخه زایی گیاه هوهوبا در شرایط درون شیشههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
56دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد و نمو طالبی رقم سمسوریاولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات متیل جاسمونات بر روابط آبی و رشد گیاه طالبی تحت شرایط کم آبی در مزرعهاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرمتقابل متیل جاسمونات و براسینواستروئید با سیلیس بربرخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه سیب زمینی Solanumtuberosumاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
59دریافت فایل PDF مقالهاثر سالیسیلیک اسید بر رشد و نمو و عملکرد ذرت 307 تحت تاثیر تنش خشکی در مزرعهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
60دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر آترازین بررشد و نمو، عملکرد و اجزائ عملکرد ذرت دو منظوره 307 تحت شرایط تنش خشکیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دفعات محلول پاشی بوته های گلرنگ با استیل سالیسیلیک اسید بر رشد، اجزا عملکرد و عملکرد دانهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
62دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر دفعات محلول پاشی دو کند کننده رشد کالتار (PCB) و سایکوسل (CCC) بر اجزا عملکرد و عملکرد دانه در گلرنگ (Carthamus tinctorius L)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
63دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پیش تیمار سدیم نیتروپروساید SNP و متیلن بلو MB بر گیاهچه گندم Triticum aestivum L تحت تنش شوریاولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور1392
64دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپیش تیمارسدیم نیتروپروساید SNP بربرخی پاسخ های بیوشیمیایی گیاهچه گندم Triticum aestivum L.)تحت تنش خشکیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
65دریافت فایل PDF مقالهتغییرات سوماکلونال در درختان خرما حاصل از کشت بافتهمایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران1391
66دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر متقابل ایندول بوتریک اسید و خشکی بر برخی پارامترهای بیوشمیایی در گیاه سیرهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
67دریافت فایل PDF مقالهاثر کود مرغی و آنیون ست بر رشد و نمو، عملکرد و زودرسی پیاز (Allium cepa L.) رقم پریماوراهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
68دریافت فایل PDF مقالهاثر سیلیس بر رشد و نمو و عملکرد سوخ در گیاه سیر (Allium sativum L.)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
69دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر ایندول بوتیریک اسید بر رشد و عملکرد سوخ و میزان ماده مؤثره آلیسین در سیر تحت شرایط کم آبیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
70دریافت فایل PDF مقالهاثر اسیدسالیسیلیک بر پارامترهای رشد و مقاومت به سرما در جعفری آفریقایی (Tageta erecta)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کاربرد هیومیک اسید بر میزان نگهداری رطوبت گیاه ، برخی خصوصیات رویشی و عملکرد میوه در ارقام طالبییازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنظیم کننده رشد گیاهی متیل جاسمونات بر روابط آبی و رشد گیاه طالبی تحت شرایط خشکی در مزرعهیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
73دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر شوری و سالیسلیک اسید بر رشد دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L)یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
74دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی کلسیم و پتاسیم بر افزایش مقاومت به خشکی گیاه طالبی در شرایط مزرعهیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کود مرغی بر پارامترهای رشد و میزان محصول طالبی رقم شاهپسندی تحت تنش خشکییازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
76دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خاکپوش های پلی اتیلنی بر پارامترهای رشد و میزان محصول ارفام طالبی تحت تنش خشکییازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
77دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمار سدیم نیتروپروساید SNP بر برخی عوامل بیوشیمیایی گیاهچه ی گندم Triticum aestivum L. تحت تنش خشکییازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
78دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید (SA) بر پاسخ های دفاعی گیاهچه گندم Triticum aestivum تحت تنش خشکییازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
79دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر متقابل شوری آب و اسید سالیسیلیک بر رشد و نمو گیاه کلزا(Brassica napus)دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
80دریافت فایل PDF مقالهاثر برخی مواد شیمیایی بر روی خصوصیات رویشی، و عملکرد ذرت تحت آبیاری محدوددهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دور آبیاری و تیمارهای اسید سالیسیلیک و آترازین بر شاخص برداشت و کارایی مصرف آب در ذرتدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
82دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی ذرت تحت تیمار اسید سالیسیلیک و آترازیندهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
83دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری و سالیسیلیک اسید برسیستم دفاع آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت (Zea ) mays Lکنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرمتیل جاسمونات بربرخی پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه سیر تحت تنش خشکیکنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنظیم کننده رشد اسید سالیسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی بذر بادمجانششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
86دریافت فایل PDF مقالهاثر دو تنظیم کننده رشد بر عملکرد و زمان برداشت هندوانه رقم کریسمون سوئیتششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
87دریافت فایل PDF مقالهاثر سیالیسیلیک اسید بر روی رشد و نمو ذرت علوفه ای تحت تاثیر تنش خشکی در مزرعهنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386

مقالات محمدجواد آروین در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 688 بار

نمودار سالانه مقالات محمدجواد آروین طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمدجواد آروین


به اشتراک گذاری صفحه محمدجواد آروین

پشتیبانی