خانم دکتر شهلا بختیاری

Dr. Shahla Bakhtiari

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (106060)

16
42
8
3
11
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب قدرت، ثروت، منزلت و قشربندی اجتماعی در صدراسلام( عصرنبوی) (دانشگاه الزهرا) - 1399 - فارسی
 • کتاب تاريخ جامع جنگ هاي صليبي( ترجمه) (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) - 1393 - فارسی
 • کتاب جنگ اول صليبي (ترجمه) (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) - 1393 - فارسی
 • کتاب جامعه مدینه در عهد نبوی (ترجمه) (سمت/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) - 1386 - فارسی
 • کتاب حزب پان ایرانیست به روایت اسناد (مرکز اسناد انقلاب اسلامی) - 1385 - فارسی
 • کتاب مفاسد خاندان پهلوی (مرکز اسناد انقلاب اسلامی) - 1384 - فارسی
 • کتاب چهارشنبه سوری( باورها و آداب و رسوم آن در ایران) (اداره کل پژوهش¬های سیما) - 1384 - فارسی
 • کتاب دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آن در تاریخ اسلام (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) - 1380 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر گروه تدوین اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی (1375-1382)
 • - دبیرعلمی همایش بین المللی زن در تاریخ اسلام از آغاز تا سقوط بغداد (1386-1386)
 • دبیر علمی نخستین سمینار بین المللی تاریخ و ترجمه (1389-1389)
 • دبیرعلمی همایش بین المللی حج در پویه تاریخ (1396-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشجویی دانشگاه الزهرا (1396-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون پژوهی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا (1394-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه دوره نیمه حضوری تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا (1382-1386)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون اداری و مالی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء (1382-1385)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضویت در هیئت تحریریه دوفصلنامه علمی –پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در پژوهشنامه تاریخ تشیع (1396-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر در سال های متوالی از 1385 تا 1395 (1385)