خانم رویا مشمولی پیله رود

Roya Mashmouli Peleroud

دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (256844)

2
1
3
3
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس اجرایی دوفصلنامه ادبیات عرفانی (1396-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس اجرایی دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری (1397-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس اجرایی فصلنامه تاریخ اسلام و ایران (1399-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • کارگاه آنلاین تولید محتوا در رشته تاریخ به مدت 4 ساعت - دانشگاه الزهرا (1400)
  • دومین دوره از سلسله نشست های آرمان شهر با عنوان«از عقلانیت تا آرمان شهر» به مدت 4.5 - دانشگاه الزهرا (1400)
  • دوره دانش افزایی بیست و دومین دوره بزرگداشت هفته پژوهش با عنوان «ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی؛ رویکردها، سیاست ها و برنامه ها» به مدت 2 ساعت - دانشگاه الزهرا (1400)
  • هفدهمین نشست علمی همایش بین المللی حضرت ابوطالب (ع)؛ حامی پیامبر اعظم(ص) - دانشگاه الزهرا (1399)