فصلنامه پژوهش های اطلاعات مکانی

Spatial information research

فصلنامه پژوهش های اطلاعات مکانی توسط انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی به صورت فصلنامه منتشر می شود.

  حوزه های تحت پوشش:  علوم ژئوماتیک؛ نقشه برداری؛ سامانه های اطلاعات مکانی GIS؛ سنجش از دور؛ فتوگرامتری؛ ژئودزی؛ جغرافیا؛ فناوری اطلاعات

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات