اطلاعات کنفرانس

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

تاریخ برگزاری: 20 اسفند 1399
تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1400
تعداد صفحات: 1188
تعداد مقالات :80
نمایش مقالات: 51396
شناسه ملی این کنفرانس: LLCSCONF07
نویسندگان مشارکت کننده: 141 پژوهشگر

مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

نتایج 1 تا 50 از مجموع 80