اطلاعات کنفرانس

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

تاریخ برگزاری: 31 تیر 1400
تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1400
تعداد صفحات: 2289
تعداد مقالات :164
نمایش مقالات: 46598
شناسه ملی این کنفرانس: LLCSCONF08
نویسندگان مشارکت کننده: 266 پژوهشگر

مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

نتایج 1 تا 50 از مجموع 164