نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

9th Conference on Human Resources Development

نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی روز سه شنبه، 28 آبان، 1392 لغایت چهارشنبه، 29 آبان، 1392 توسط مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: CHRD09

توضیحات کنفرانس

اهداف کنفرانس:

- نشر و گسترش دانش توسعه منابع انسانی
- توسعه و ترویج نگرش تخصصی و علمی به توسعه منابع انسانی
- معرفی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی توسعه منابع انسانی و کاربرد آنها در سازمانهای پیشرو و آینده نگر
- تبادل تجربه پیرامون دستاوردهای توسعه منابع انسانی در بنگاه های کسب و کار

محورهای کنفرانس:

- سند راهبردی منابع انسانی: اصول مبانی و ملزومات
- نقش توسعه منابع انسانی در گذار از بحران و تنگناهای مدیریتی و سازمانی
- حرفه ای گرایی در مدیریت منابع انسانی: چالش ها و راهکارها
- چالش های جذب نیروهای حرفه ای؛ عدم تناسب و توازن در بازار کار و نیاز سازمان ها
- تناسب شغل و شاغل، شایسته گزینی و شایسته پروری؛ موانع و ضرورتها
- چالش های درونی و بیرونی کارآمدی و بهره وری منابع و سرمایه های انسانی در سازمانها
- مدیریت منابع انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها
- مدیریت عملکرد منابع انسانی: تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
-  نوآوری فردی وسازمانی در توسعه منابع انسانی؛ الگو ها و روش ها
- اثربخشی فعالیت های منابع انسانی از دیدگاه ذینفعان به عنوان شرکای استراتژیک
- مدلهای تغییر و تحول در توسعه منابع انسانی
- مدیریت منابع انسانی: موانع ذهنی، نگرشی و عادات رفتاری 
- توسعه مدلهای دانشی در مدیریت منابع انسانی: نظریه پردازی با رویکرد  بومی سازی
- مدیریت استعداد ها: مربی گری و توسعه منابع انسانی
- مدیریت منابع انسانی و شبکه سازی اجتماعی
- بهینه کاوی،تجارب و الگوهای موفق سازمانی در فعالیتهای منابع انسانی

درج در تقویم: 4 شهریور 1392 - تعداد مشاهده 8657 بار