نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی روز سه شنبه، 28 آبان، 1392 لغایت چهارشنبه، 29 آبان، 1392 توسط مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: CHRD09

توضیحات کنفرانس

اهداف کنفرانس:

- نشر و گسترش دانش توسعه منابع انسانی
- توسعه و ترویج نگرش تخصصی و علمی به توسعه منابع انسانی
- معرفی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی توسعه منابع انسانی و کاربرد آنها در سازمانهای پیشرو و آینده نگر
- تبادل تجربه پیرامون دستاوردهای توسعه منابع انسانی در بنگاه های کسب و کار

محورهای کنفرانس:

- سند راهبردی منابع انسانی: اصول مبانی و ملزومات
- نقش توسعه منابع انسانی در گذار از بحران و تنگناهای مدیریتی و سازمانی
- حرفه ای گرایی در مدیریت منابع انسانی: چالش ها و راهکارها
- چالش های جذب نیروهای حرفه ای؛ عدم تناسب و توازن در بازار کار و نیاز سازمان ها
- تناسب شغل و شاغل، شایسته گزینی و شایسته پروری؛ موانع و ضرورتها
- چالش های درونی و بیرونی کارآمدی و بهره وری منابع و سرمایه های انسانی در سازمانها
- مدیریت منابع انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها
- مدیریت عملکرد منابع انسانی: تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
-  نوآوری فردی وسازمانی در توسعه منابع انسانی؛ الگو ها و روش ها
- اثربخشی فعالیت های منابع انسانی از دیدگاه ذینفعان به عنوان شرکای استراتژیک
- مدلهای تغییر و تحول در توسعه منابع انسانی
- مدیریت منابع انسانی: موانع ذهنی، نگرشی و عادات رفتاری 
- توسعه مدلهای دانشی در مدیریت منابع انسانی: نظریه پردازی با رویکرد  بومی سازی
- مدیریت استعداد ها: مربی گری و توسعه منابع انسانی
- مدیریت منابع انسانی و شبکه سازی اجتماعی
- بهینه کاوی،تجارب و الگوهای موفق سازمانی در فعالیتهای منابع انسانی

درج در تقویم: 4 شهریور 1392 - تعداد مشاهده 8250 بار