کنفرانس سالیانه انرژی پاک

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 676 مقالهکل صفحات: 5270درصد اصل مقالات: 96%کل استنادات: 37کل دریافت مقالات: 11160کل نمایش مقالات: 632490متوسط استناد مقاله: 5.47کل نویسندگان: 1925
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 6 دوره ثبت شده از کنفرانس سالیانه انرژی پاک روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

روز برگزاری: 4 اسفند 1389استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1389مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
پژوهشگران ارائه کننده: 204
تعداد کل مقالات: 67
تعداد کل صفحات: 788
تعداد مقاله کامل: 67
تعداد نمایش مقالات: 114160
تعداد دریافت مقاله: 2466
تعداد ارجاعات: 5

دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک

روز برگزاری: 21 تیر 1391استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1391مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
پژوهشگران ارائه کننده: 454
تعداد کل مقالات: 161
تعداد کل صفحات: 1075
تعداد مقاله کامل: 147
تعداد نمایش مقالات: 243429
تعداد دریافت مقاله: 4216
تعداد ارجاعات: 16

سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک

روز برگزاری: 12 تیر 1392استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1393مجموعه مقالات سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
پژوهشگران ارائه کننده: 314
تعداد کل مقالات: 114
تعداد کل صفحات: 865
تعداد مقاله کامل: 114
تعداد نمایش مقالات: 83136
تعداد دریافت مقاله: 1573
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک: (تعداد دریافت)

چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک

روز برگزاری: 4 تیر 1393استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
پژوهشگران ارائه کننده: 460
تعداد کل مقالات: 165
تعداد کل صفحات: 1189
تعداد مقاله کامل: 161
تعداد نمایش مقالات: 127700
تعداد دریافت مقاله: 2389
تعداد ارجاعات: 15

پنجمین کنفرانس سالانه انرژی پاک

روز برگزاری: 4 اسفند 1395استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک

روز برگزاری: 8 اسفند 1397استان: فارسشهر: شیرازبرگزار کننده: دانشگاه شیراز تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1398مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
پژوهشگران ارائه کننده: 493
تعداد کل مقالات: 169
تعداد کل صفحات: 1353
تعداد مقاله کامل: 161
تعداد نمایش مقالات: 64065
تعداد دریافت مقاله: 516
تعداد ارجاعات: 0