مقالات پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره 11، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 2 تیر 1403 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 16