مقالات پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره 13، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 2 تیر 1403 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 23