هشتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

The 8th International Conference on New Researches in Sports Sciences and Physical Education

هشتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی روز شنبه، 7 بهمن، 1402 توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

هشتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

محل برگزاری: همدان
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: NRSSPE08

توضیحات کنفرانس

محورهای کنفرانس:

حیطه مدیریت ورزشی
اقتصاد، کارآفرینی، بازاریابی و خصوصی سازی در ورزش
مدیریت رفتار و سرمایه های انسانی
مدیریت راهبردی در ورزش
مدیریت بحران و تغییر در ورزش
توسعه و مدیریت ورزش دانشجویی
اخلاق سازمانی و حرفه ای در ورزش
مدیریت رویدادهای ورزشی
مدیریت کیفیت، دانش و ارزیابی عملکرد در ورزش
مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ورزش
مدیریت تفریحات و گردشگری ورزشی
چالش ها و موانع فراروی توسعه ورزش کشور
و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه مدیریت ورزشی

حیطه فیزیولوژی ورزشی
فعالیت بدنی و سالمندی
فعالیت بدنی و بیماری ها
فعالیت بدنی، زنان، تغییرات فیزیولوژیک
فعالیت بدنی و محیط
فعالیت بدنی و سلامت عمومی
فعالیت بدنی و تغذیه
فعالیت بدنی و سازگاری های فیزیولوژیک
فیزیولوژی ورزش کاربردی (علم تمرین)
فعالیت بدنی، نوزادان، کودکان و نوجوانان
ژنتیک و ورزش
آزمون گیری در فیزیولوژی ورزش
و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه فیزیولوژی ورزشی

حیطه بیومکانیک و فناوری ورزشی
بیومکانیک و فناوری ورزشی
بیومکانیک آسیب های ورزشی
بیومکانیک تکنیک های ورزشی
بیومکانیک بافت در ورزش
ارگونومی و بیومکانیک کار
بیومکانیک ورزشی سالمندان
بیومکانیک ورزشی معلولان
بیومکانیک و کنترل مهارت های ورزشی
بیومکانیک مهارت های پایه
تکنیک های پردازش داده و مدل سازی در ورزش
و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه بیومکانیک و فناوری ورزشی

حیطه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
همه گیر شناسی آسیب های ورزشی
شناسایی و ارزیابی آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی
پیشگیری آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی
طراحی و معرفی پروتکل های توانبخشی آسیب های ورزشی
شناسایی علل بروز و مکانیسم آسیب های ورزشی
مدیریت و کنترل عوامل خطرزا در آسیب های ورزشی
طراحی و معرفی برنامه های اصلاحی و درمانی
شناسایی، معرفی و کاربرد وسایل اندازه گیری در حیطه حرکات اصلاحی
مداخلات ارگونومیکی و اصلاح ناهنجاری های وضعیتی
ورزش معلولین، بیماری های خاص و سالمندان
ورزش و ناتوانی های جسمی، حسی و ذهنی
و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

حیطه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
نمو جسمانی انسان
یادگیری مهارت های حرکتی
کنترل حرکتی و مبانی عصب شناختی فعالیت های بدنی
ورزش و سوء مصرف مواد
فقر حرکتی در اقشار مختلف جامعه
روانشناسی ورزش در تمرینات و مسابقات ورزشی
سلامت روانی و ورزش در اقشار مختلف جامعه
ورزش مدارس
و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

درج در تقویم: 24 مهر 1402 - تعداد مشاهده 1971 بار