ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
7
آبان

همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی در تاریخ 7 آبان 1399 تا 9 آبان 1399 توسط دانشگاه فردوسی مشهد, انجمن ژئوپلیتیک ایران, انجمن ژئوپليتيك ايران - دانشگاه فردوسي مشهد و تحت حمایت سیویلیکادر شهر مشهد برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: BSDCONF01
حوزه های تحت پوشش: علوم سیاسی و روابط بین الملل
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد, انجمن ژئوپلیتیک ایران, انجمن ژئوپليتيك ايران - دانشگاه فردوسي مشهد و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: مشهد

محورهاي همايش

1. دفاعي- امنيتي

· پدافند عامل و غيرعامل و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· رويكرد نظري مفهوم امنيت پايدار مناطق مرزي

· الزامات و بايسته ها امنيت پايدار مناطق مرزي

· نظم و امنيت در سكونتگاه هاي مرزي

· و...

 

2. سرزميني - محيطي

· اقليم و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· ژئومورفولوژي و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· منابع آب و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· مخاطرات محيطي و توسعه و امنيت پايدارمناطق مرزي

· ظرفيت‌هاي طبيعي مناطق مرزي و اكوتوريسم

· و...

 

3. ژئوپليتيكي

· مفهوم سازي ژئوپليتيك مرز

· رقابت‌هاي ژئوپليتيكي و نقش آن در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· بازيگران ژئوپليتيكي (قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي و ...)

· ضرورت تدوين پيوست ژئوپليتيكي در طرح هاي آمايش و توسعه مناطق مرزي

· ضرورت مسائل هيدروپليتيك و نقش آن در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· ژئوپليتيك مواد مخدر و امنيت و توسعه پايدار مناطق مرزي

· ژئوپليتيك انرژي و امنيت و توسعه پايدار مناطق مرزي

· بسترهاي ژئواكونوميكي امنيت و توسعه پايدار مناطق مرزي

· جايگاه استراتژيكي و امنيت و توسعه پايدار مناطق مرزي

· ژئوپوليتيك توريسم و امنيت و توسعه پايدار مناطق مرزي

· و...

 

4. فناورانه

· فناوري هاي نوين و توسعه پايدار مناطق مرزي

· فناوري هاي نوين و كنترل و مديريت مناطق مرزي

· فناوري هاي نوين و امنيت پايدار مناطق مرزي

· فناوري هاي نوين و ملاحظات دفاعي امنيتي مناطق مرزي

· و ...

 

5. اقتصادي

· بسترها و زمينه هاي توسعه اقتصادي مناطق مرزي ( گمرك، بازارچه مرزي، مناطق آزاد)

· جايگاه گردشگري در توسعه مناطق مرزي ( گردشگري سلامت، مذهبي و ...)

· پتانسيل ها و ظرفيت هاي مغفول در مناطق مرزي (معدن، كشاورزي و ...)

· نقش زيرساخت ها در توسعه اقتصادي مناطق مرزي (حمل و نقل، برق و ...)

· مناطق مشترك مرزي و نقش آن در توسعه اقتصادي

· قاچاق كالا و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرز

· و...

 

6. سياسي- حاكميتي

· سياست هاي داخلي توسعه مناطق مرزي

· سياست هاي خارجي و توسعه و امنيت مناطق مرزي

· سياست هاي دفاعي- امنيتي در مناطق مرزي

· فرايند تصميم سازي و سياست گذاري در مناطق مرزي

· چالش هاي مديريت چندگانه در مناطق مرزي

· و...

 

7. فرهنگي- اجتماعي

· امنيت و توسعه پايدار در سكونتگاه هاي مرزي

· شاخص‌هاي توسعه اجتماعي فرهنگي مناطق مرزي

· قوميت و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· مولفه هاي فرهنگي مرزنشينان و نقش آن در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· پيوندهاي فرامرزي و درون مرزي اجتماعي و فرهنگي مرزنشينان و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· و ...

 

8. كارگزاران و بازيگران

· مرزباني و مرزبان و مرزنشيني

· جايگاه نيروهاي مسلح و نظامي در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· جايگاه نيروي انتظامي و مرزباني در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· جايگاه مرزبان و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· جايگاه مرزنشيني در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· جايگاه بازيگران فرامرزي در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· جايگاه مراكز علمي و پژوهشي در توسعه و امنيت پايدار مرز ( دانش بنيان، دانشگاه ها و..)

· و ....

 

9. نهادي – ساختاري

· ساختار مديريت و كنترل در مرز

· ساختار مديريت مرزباني و نقش آن در كنترل مرز

· قراردادها و توافقات مرزي و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· سازماندهي سياسي فضا و نقش آن در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· سازمان ها و نهادهاي مسئول در مناطق مرزي و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· سياست ها و اسناد بالادستي و نقش آن در توسعه و امنيت پايدار مرز

· و...

 

10. تاريخي- حقوقي- هويتي

· فرايند تاريخي و تكوين و شكل گيري مرزها و نقش آن در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· ادعا و اختلافات تاريخي مرز و نقش آن در امنيت و توسعه پايدار مناطق مرزي

· قرارداد ها و پروتكل هاي مرزي و امنيت و توسعه پايدار مناطق مرزي

· تعلق مكاني و توسعه و امنيت پايدار در مناطق مرزي

· حقوق شهروندي و مرزنشيني و توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي

· و...

 

 

درج در تقویم: 28 بهمن 1398 - تعداد مشاهده 5189 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

وضعیت کنفرانس

برگزارشده

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
7 آبان 1399 تا 9 آبان 1399
مهلت ارسال اصل مقالات:
31 شهریور 1399
تاریخ اعلام داوری مقالات:
20 مهر 1399

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

انجمن ژئوپليتيك ايران - دانشگاه فردوسي مشهد
پشتیبانی