فصل­نامه آموزه ­های فقه و حقوق جزاء

مجله­ « آموزه­ های فقه و حقوق جزاء » حاصل تلاش و فعالیت چندین ساله­ برخی از اعضای محترم گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان است که در ابتداء، با انتشار چندین شماره، با عنوان « الهیات و معارف اسلامی » مشتمل بر مقالاتی در حوزه­ های متعدد الهیات و معارف اسلامی و فقه و حقوق، در شمار یکی از مجله ­های تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، به صورت فصل­نامه، فعالیت خود را آغاز کرد. متعاقبا، در هماهنگی با سیاست وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در راستای تخصصی کردن مجلات علمی کشور، وفق مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای تعیین اعتبار نشریات حوزه­ علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، مورخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ مجله­ حاضر، به صورت فصل­نامه و زیر نظر سردبیر و اعضای هیات تحریریه جدید، اعتبار سنجی و با نام جدید « آموزه ­های فقه و حقوق جزاء » تصویب و طبق نامه­ شماره: ۳۲/۳۷۰۲۱/ص مورخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، ابلاغ آغاز فعالیت مجدد خود را در شمار مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرد.

رویکرد اصلی نشریه­ آموزه­ های فقه و حقوق جزاء، پژوهشی ( Research Paper ) است و مقالات پژوهشی، به منظور ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران، سهولت مبادله­ علمی بین آنان و معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف فقه و حقوق انتشار می­ یابد. در  این نشریه، تنها، مقالاتی علمی، امکان انتشار دارند که از نوع پژوهشی ( Research Paper ) هستند؛ از این رو، نشریه­ آموزه ­های فقه و حقوق جزاء می­ کوشد با حفظ جایگاه علمی و پژوهشی مجله، به صورت منظم، به انتشار مقالات علمی و پژوهشی در حوزه فقه و حقوق جزاء اقدام کند.