بررسی شاخص های استعدادیابی فوتبال با کاربرد تکنیک فرآیند سلسله مراتبی (AHP)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 474

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSSPE04_001

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1398

چکیده مقاله:

استعدادیابی ورزشی فرآیند کشف قابلیت های بالقوه ورزشکاران و تعیین انطباق این قابلیت ها با شاخص های اساسی و موثر در رشته های ورزشی مختلف است. عملکرد برتر بازیکنان فوتبال در سطوح حرفه ای تنها می تواند با کشف استعداد، رشد و توسعه توانایی های بالقوه بازیکنان در سنین پایه به تکامل برسد. در حقیقت کشف بازیکنان در فوتبال مرحله اول فرآیند پرورش است، این فرآیند با رشد مهارت های ذاتی و اکتسابی بازیکنان در آکادمی ها ادامه یافته و با حرفه ای شدن بازیکنان در باشگاه ها تکامل می یابد. هدف از این پژوهش بررسی شاخص های استعدادیابی فوتبال با کاربرد تکنیک فرآیند سلسله مراتبی(AHP) می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و تحقیق از نوع کاربردی است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک فرآیند سلسله مراتبی (AHP) و با توجه به نظر 20 نفر از مربیان، کارشناسان و متخصصین استعدادیابی فوتبال، مهم ترین شاخص ها و معیارهای استعدادیابی فوتبال که شامل معیارهای قابلیت حرکتی، روان شناختی، فیزیولوژیکی و مهارتی می باشند، مشخص و سپس زیرمعیارها برای هر معیار مشخص گردید. و با کارگیری نرم افزار Expert Choice2000 پرسشنامه ها تحلیل گردید. با توجه به نتایج حاصل از مدلAHP و نظر مربیان استعدادیاب فوتبال؛ موثرترین زیرمعیار قابلیت حرکتی (A) زیرمعیار چابکی (A1) با وزن نسبی 550/0، زیرمعیار روان شناختی (B) زیرمعیار انگیزه (B2) با وزن نسبی 552/0، زیرمعیار فیزیولوژیکی (C) زیرمعیار ظرفیت قلبی تنفسی (C2) با وزن نسبی 550/0 و زیرمعیار مهارتی (D) زیرمعیار کنترل توپ (D2) با وزن نسبی 536/0 بیشترین تاثیر را در بررسی شاخص های استعدادیابی فوتبال دارند.

نویسندگان

مهدی صیاحی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، لرستان، ایران

اسماء اصغری پور دشت بزرگ

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، خوزستان، ایران