تحلیل و بررسی تدوین راهبردهای توسعه شهر

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 481

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCAR01_089

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1398

چکیده مقاله:

تدقیق بیانیه چشم انداز به مفهوم واکاوی معنایی گزاره های اولیه انتخابی، که تصویرساز افق روشن توسعه بوده اند و شناسایی ارتباطات کلامی و محتوایی میان واژه های تفسیر کننده آنها است. در این پژوهش سعی این بوده با نگاه مدقانه بر بیانیه اولیه چشم انداز، برگرفته از نوعی تحلیل محتوا، گزاره های کلیدی و واژه های تفسیر کننده آنها بازشناسی می گردد تا به تبیین سیاست ها و راهکارهای مربوطه منجر شود.

نویسندگان

عبدالغفور براهویی

کارشناسی عمران، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

حجت سعادتی

کارشناسی معماری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

علیرضا ریگی

کارشناسی عمران،

حامد اقدامی

کارشناسی ارشد شهرسازی،