شناسایی عوامل اثر گذار بر حسادت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی : استان های شمال غرب کشور )

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 922

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE04_074

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف:ر8شک یا حسادت، احساسی است که هنگام کمبود نسبت به ویژگی، دستاورد یا داشته های برتر فردی دیگر روی میدهد و فرد حسود یا میخواهد که آن را داشته باشد یا آنکه میخواهد دیگری آن را نداشته باشد از اینرو هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثر گذار بر حسادت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: استان های شمال غرب کشور) بود.مواد و روش ها: در این پژوهش با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی، به مطالعه عوامل اثرگذار بر حسادت سازمانی پرداخته شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل موضوعی(تم) استفاده شد و روایی یافته های پژوهش با استفاده از روشهای بازبینی توسط اعضا، بررسی همکار، مشارکتی بودن پژوهش تضمین گردید. همچنین به منظور سنجش پایایی کدگذاری های انجام شده، از روش-های پایایی بازآزمون و توافق درون موضوعی استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عوامل اثرگذار بر حسادت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه فرهنگیان به عوامل رفتارهای ضد شهروندی، فرهنگ سازمانی، ویژ گیهای شخصیتی، وجود فاصله بین مدیر و کارکنان (تبادل رهبر – عضو)، جو سازمانی نا-مطلوب، قابلیتهای یادگیری سازمانی، رهبری معنوی تقسیم می شوند.نتیجه گیری: میتوان گفت که حس حسادت در انسان طبیعی بوده اما این حس بدون شک سلامت روان را مختل کرده و با تاثیر منفی بر زندگی ، فرد را از موفقیت باز می دارد. در سیستمهای اداری و آموزشی شایعترین وضعیتی که باعث میشود حسادت شغلی بروز کند این است که افراد از بروز مستقیم مشکلات پرهیز میکنند.

نویسندگان

حافظ تره باری

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد ، اردبیل، ایران

عادل زاهدبابلان

استاد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد ، اردبیل ، ایران

مهدی معینی کیا

استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

یوسف نامور

استاد دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد ، اردبیل ،ایران