شناسایی عناصر کلیدی یادگیری در محیط کار به منظور بالندگی اعضای هیئت علمی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 434

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THCD06_015

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1398

چکیده مقاله:

اگرچه اکثر فعالیتهای بالندگی اعضای هیئت علمی شامل کارگاه ها و سمینارها، دوره های تکمیلی و تخصصی و دیگر برنامه های طولی است، بسیاری از فعالیتهای بالندگی اعضای هیئت علمی در محیط کاری رخ میدهد. درواقع مفهوم یادگیری در محیط کار متکی بر این ایده است که بهترین نوع بالندگی کارکنان در محل کار و نه در کارگاه ها اتفاق میافتد. به منظور نگهداشت و بالندگی اعضای هیئت علمی، یادگیری در محیط کار میتواند یکی از مهم ترین برنامه های دانشگاهی به حساب آید. هدف پژوهش حاضر شناخت عناصر کلیدی یادگیری در محیط کار به منظور بالندگی اعضای هیئت علمی است. با توجه به بدیع بودن موضوع یادگیری در محیط کار و نیز فقر منابع علمی و پژوهشی در این زمینه، روش پژوهش از نوع مطالعه اسنادی است. محققان با استفاده از منابع علمی منتشر شده در پایگاه های اطلاع رسانی،سعی در معرفی این موضوع و شناسایی عناصر کلیدی یادگیری در محیط کار به منظور بالندگی اعضای هیئت علمی میکنند. یافته های تحقیق که از تحلیل و طبقه بندی اطلاعات گردآوری شده به دست آمده است، نشان میدهد به منظور بالندگی اعضای هیئت علمی از طریق یادگیری در محیط کاری می توان سه وجه یا سه عنصر کلیدی را شناسایی کرد که عبارتند از: مدلسازی نقش، بازاندیشی(تفکر مجدد) در مورد تجربیات و یادگیری از همکاران. نتیجه اینکه برای درک بهتر موضوع یادگیری در محیط کار به منظور بالندگی اعضای هیئت علمی شناخت عناصر تشکیل دهنده آن ضروری است. برای دستیابی به این مهم، تحلیلی از وضعیت یادگیری در محیط کار که شناخت نسبتا جامعی را فراهم آورد لازم است.

نویسندگان

عیسی قلی زاده

دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

غلامحسین رضایت

استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران