ارزیابی عملکرد شهرداری تویسرکان با استفاده از مدل تعالی سازمانی (EFQM)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 672

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF03_146

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1398

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد شهرداری تویسرکان با استفاده از مدل تعالی سازمانی (EFQM) است. با توجه بهاهمیت ارزیابی عملکرد در شهرداریها و با توجه به پژوهش ها مدل ارزیابی تعالی سازمانی (EFQM) ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شهرداری و ایجاد ارتباط در سراسر سازمان و جاری سازی راهبردها در تمامی سطوح سازمانی است،پژوهش حاضر در بازه زمانی 1393 لغایت 1394 به روش توصیفی ، پیمایشی صورت پذیرفت. و در این راستا تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss22 تحلیل شدندکه در نهایت نتایج اجرای مدل تعالی سازمانی نشان داد عملکرد مالی شهرداری تویسرکان بر اساس مدل ارزیابی تعالی سازمانی کمر از حد متوسط است (فرضیه اول)، بین ارزیابی کارکنانشهرداری تویسرکان در خصوص معیارهای کیفیت مدل تعالی سازمانی برحسب مدرک تحصیلی تفاوت معنی داری وجودندارد (فرضیه دوم) و همچنین بین ارزیابی کارکنان شهرداری تویسرکان در خصوص معیارهای کیفیت مدل تعالی سازمانیبرحسب سابقه کار تفاوت معنی داری وجود ندارد (فرضیه سوم).

کلیدواژه ها:

مدل ارزیابی تعالی سازمانی (EFQM) ، شهرداری تویسرکان ، ارزیابی عملکرد ، سازمان

نویسندگان

داود محمدی

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، همدان، ایران