بررسی رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 294

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRMA-5-22_019

تاریخ نمایه سازی: 30 مهر 1398

چکیده مقاله:

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برای سنجش نوآوری و مدیریت دانش است.روش: پژوهش از نوع کاربردی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای است که از پژوهش های مرتبط به دست آمده است. روش پژوهش پیمایشی موردی است و از آمار استنباطی برای دستیابی به نتایج پژوهش استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه، کارکنان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد و بین مولفه های چهارگانه مدیریت دانش (خلق دانش، تسهیم دانش، کاربرد و ذخیره دانش) با نوآوری سازمانی همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نوآوری سازمانی ، مدیریت دانش ، کارمندان ، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد ، دانشگاه تهران

نویسندگان

منصوره طباخان

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. کارشناس مسیول بخش منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان. ایران

ملیحه درخوش

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی. سرپرست بخش فهرست نویسی کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد دانشگاه تهران. ایران