خانم ملیحه درخوش

معاون فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

Researcher ID: (310089)

5
22
4
14
3
3
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  "Digital library of University of Tehran: opportunities and challenges", Informa UK Limited, (2022), Vol 34, No 4: 332-336
 •  Dorkhosh Maliheh. 2019. Creating ontological structure using colon classification to create knowledge systems in the Web. Informatics Studies. 6(1): 89-94
 •  Dorkhosh, Maliheh. (2020). Modelling of the Paintings by CIDOC-CRM. 48th joint meeting of the CIDOC CRM SIG and ISO/TC46/SC4/WG9. 41th FRBR-CRM Harmonization Meeting. 22 October 2020.
 •  Dorkhosh, Maliheh. (2021). The effect of using cooperative authority file generation on the quality of bibliographic records. III International Bibliographic Congress. Bibliographic Information in Digital Culture (27-30th April 2021).

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • - درخوش، ملیحه. (1400). نقش اندیشه بینامتنیت در حفظ مالکیت معنوی در نشر دیجیتال. ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نشر. 28 اردیبهشت. جهاددانشگاهی. (1400)
 • - درخوش، ملیحه (1393). بررسی و توصیف موجودیتهای موجود در آرشیو ملی ایران در بستر طرح فراداده ی توصیف شیء. سومین همایش آرشیو. زیر چاپ در مجموعه مقالات همایش. (1393)
 • - رجبی، عباس، معین آزاد، متینه، درخوش، ملیحه. (1393). نظام های بافت آگاه: مفهوم، کارکردها و کاربردهای آن در کتابخانه های دیجیتال. ارائه شده در همایش ملی تعامل انسان و اطلاعات و منتشر شده در مجله تعامل انسان و اطلاعات. (1393)
 • - درخوش، ملیحه(1390). به کارگیری پرمیس به منظور حفاظت از اسناد دیجیتالی. چهارمین همایش آرشیو. زیر چاپ در مجموعه مقالات همایش. (1390)
 • - درخوش، ملیحه، شعبانزاد، مریم.(1389). بررسی تطبیقی ضریب تاثیر و اس.جی.آر. مجلات پزشکی ایران نمایه شده در دو پایگاه جی.سی.آر. و اسکوپوس در سالهای 2006 تا 2008. ارائه شده در همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی و منتشر شده در مجموعه مقالات. (1389)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • بررسی رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران منتشر شده در فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری (1397)
 • بررسی سازگاری دستورالعمل های ثبت ویژگی های موجودیت های گروه اول و دوم اف.آر.بی.آر.در آر.دی.ای با طرح فراداده ای توصیف شیء (MODS) منتشر شده در پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی (1390)
 • - درخوش، ملیحه؛ فتاحی، رحمت الله؛ ارسطوپور، شعله .(1399). گسترش های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخی به نیازهای سازماندهی دانش در حوزه های موضوعی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 31 (4): 94-112. (1399)
 • - درخوش، ملیحه. (1399). تاثیر همه گیری کووید 19 بر سازماندهی اطلاعات در کتابخانه ها. نشریه الکترونیکی شناسه. 19. پاییز و زمستان. در دسترس: http://shenasehmag.ir/index.php/blog/2017-08-26-14-00-25/314-19-3 (1399)
 • - درخوش، ملیحه. (1397). کتابخانه های دانشگاهی در عصر فناوری های نوین. نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات. سال 4. شماره 16. ص.25-34. (1397)
 • - درخوش، ملیحه. (1397). آیا سازماندهی دانش حرکت پارادایمی دارد؟. پردازش و مدیریت اطلاعات. 33 (4): 1385- 1404. (1397)
 • - درخوش، ملیحه. (1394). ابهام زدایی از اف آر بی آر به شیوه ماکسول. نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات. شماره 5. (1394)
 • - درخوش، ملیحه. (1394). "زندان". در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. شورای کتاب کودک. جلد 16. (1394)
 • - درخوش، ملیحه. (1396). چگونه پیایندها در مارک ایران توصیف می شوند؟. نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات. سال 4. شماره 13-14. ص.49-58. (1394)
 • - رجبی، عباس، معین آزاد، متینه، درخوش، ملیحه. (1393). نظام های بافت آگاه: مفهوم، کارکردها و کاربردهای آن در کتابخانه های دیجیتال. تعامل انسان و اطلاعات. 1(3): 235-244. (1393)
 • - درخوش، ملیحه.(1391). آشنایی با آر.دی.ای: راهنما و اصول. کلیات. 173. (1391)
 • - چن، لی یان؛ چن، چائو چن.(1391). پیادهسازی اف.آر.بی.آر. در مجموعه پایاننامههای کتابخانه مرکزی ملی تایوان: طرح اولیه. مترجم: ملیحه درخوش، عباس رجبی. کلیات.182. (1391)
 • - داس، آتین، داس، پریتا(1391). تاخیر موجود بین شماره های برخط و نابرخط نشریات: تجزیه و تحلیل انتقادی. ترجمه درخوش، ملیحه، مونا فهیمیان. کلیات. 173. (1391)
 • - درخوش، ملیحه، رجبی، عباس(1391). کاربرد اف.آر.بی.آر. و آر.دی.ای. در وب معنایی. کلیات. 15(7). 32-42. ویژه نامه نظام های نوین سازماندهی اطلاعات (1391)
 • - شعبانزاد، مریم، درخوش، ملیحه.(1390). آر.دی.ای. نگاهی تازه به آینده فهرست نویسی. کلیات.163. (1390)
 • - گراس، ملیسا، مک کلور، چارلز آر.، لنکس، دیوید(1390). هزینه یابی مرجع: مسایل، رویه ها و راهنماییهایی برای تحقیق. ترجمه مونا فهیمیان، ملیحه درخوش. کلیات. 170. (1390)
 • - درخوش، ملیحه.(1389). به کارگیری طرح فراداده ای توصیف شیء برای توصیف موجودیت های گروه دوم الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی(اف.آر.بی.آر.). تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی. 53:44. (1389)
 • - آشوری، مهران، فهیمیان، مونا، درخوش، ملیحه.(1389). معرفی برخی از پیایندهای ارزشمند موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران. کلیات. 157. (1389)
 • - راکنوزامان، ام.دی.، کانایی، هیدآکی، اومموتو، کاتسوهیرو.(1389). یکپارچه سازی فرایند مدیریت دانش با سیستم کتابخانه دیجیتال. ترجمه سامان راوند، ملیحه درخوش. کلیات.150. (1389)
 • - درخوش، ملیحه، مهدوی، حدیثه.(1388) فرم وبی چیست؟. اطلاع یابی و اطلاع رسانی. 22 (1388)
 • - درخوش، ملیحه.(1383). سواد اطلاعاتی. کنکاش. شماره صفر. (1383)
 • - درخوش، ملیحه.(1382). نقش نوین برای رده بندی: سازمان دهی منابع اینترنتی. پیام بهارستان.28. (1382)

تالیفات

 • پایان نامه طراحی، پیاده سازی، و ارزیابی الگوی هستی شناختی تخصصی حوزه نقاشی برپایه الگوی مرجع مفهومی سیداک سی.آر.ام. (CIDOC-CRM) (دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی) - 1399 - فارسی
 • کتاب سرقت علمی: مفاهیم، مصادیق و راهکارهای پیشگیری (مجموعه مقالات) (نشر پرسش) - 1399 - فارسی
 • کتاب مبانی آر.دی.ای.(برای کتابداران و فهرستنویسان) (نشر کتابدار) - 1397 - فارسی
 • پایان نامه بررسی سازگاری RDA با طرح فراداده ای توصیف شیء(MODS) و ارائه الگوی پیشنهادی برای پیشینه های فارسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی) - 1389 - فارسی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی (1401-1401)
 • سابقه تدریس در توصیف منبع با استفاده از قواعد آر دی ای (1391-1391)
 • سابقه تدریس در توصیف منبع با استفاده از قواعد آر دی ای (1394-1394)
 • سابقه تدریس در توصیف منبع با استفاده از قواعد آر دی ای (1398-1398)
 • سابقه تدریس در گذر از انگلوامریکن به آر دی ای (1394-1394)
 • سابقه تدریس در خدمات مرجع حضوری و مجازی (1398-1398)
 • سابقه تدریس در سازماندهی رایانه ای منابع (1397-1398)
 • سابقه تدریس در توصیف پایان نامه ها در سامانه جامع کتابخانه های دانشگاه تهران (1399-1399)
 • سابقه تدریس در آشنایی با ایجاد ساختار کتابخانه دیجیتال در نرم افزار آذرسا (1400-1400)
 • سابقه تدریس در سازماندهی رایانه ای منابع (1400-1400)
 • سابقه تدریس در آشنایی با وب معنایی و چارچوب توصیف منبع (RDF) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول بخش فهرستنویسی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (1389-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس اداره فراهم آوری و سازماندهی منابع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون سیاستگذاری منابع علمی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • عضویت در انجمن علوم و فناوری اطلاعات امریکا (2022)
 • جایزه گنجینه پژوهشی ایرج افشار (1401)
 • کارشناس اجرایی پژوهشی نمونه دانشگاه تهران (1401)