اثربخشی درمان حساسیت زدایی منظم بر آیلوروفوبیا

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,803

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARSEP04_076

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1398

چکیده مقاله:

فوبیا از انواع اختلالات اضطرابی است. آیلوروفوبیا به معنای ترس غیرمنطقی و افراطی از گربه است که می تواند اثرات مخربی در زندگی افراد ایجاد کند. لذا پژوھش حاضر با ھدف بررسی اثربخشی درمان حساسیت زدایی منظم بر روی افراد مبتلا بهآیلوروفوبیا صورت پذیرفت. این پژوھش نیمه آزمایشی و تک موردی است. جامعه ی آماری آن، دانشجویان کارشناسی دانشگاه الزھرا بودند و یک نفر به طور تصادفی از جمعیت دردسترس انتخاب شد. در ابتدا مصاحبه ی بالینی به عمل آمد و سپس با مقیاس اضطراب کتل و پرسشنامه مژلف ساخت آیلوروفوبیا، ارزیابی شد. در این طرح از پیش آزمون و پس آزمون استفاده کردیم. نتایج حاکی از آن بود که این درمان در صورتی می تواند موثر باشد که با استفاده از رابطه ی درمانی مناسب میان درمانگر و درمانجو به نحوه ی شکل گیری اختلال نیز توجه شود و درمان به صورت صرفا تکنیکی انجام نگیرد و در شرایط لزوم از درمان ھای موثر و جایگزین دیگر استفاده کرد .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیده سحر عسگری قلعه بین

دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

روشنک خدابخش

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا