CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثربخشی درمان حساسیت زدایی منظم بر آیلوروفوبیا

عنوان مقاله: اثربخشی درمان حساسیت زدایی منظم بر آیلوروفوبیا
شناسه ملی مقاله: ARSEP04_076
منتشر شده در چهارمین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده سحر عسگری قلعه بین - دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
روشنک خدابخش - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

خلاصه مقاله:
فوبیا از انواع اختلالات اضطرابی است. آیلوروفوبیا به معنای ترس غیرمنطقی و افراطی از گربه است که می تواند اثرات مخربی در زندگی افراد ایجاد کند. لذا پژوھش حاضر با ھدف بررسی اثربخشی درمان حساسیت زدایی منظم بر روی افراد مبتلا بهآیلوروفوبیا صورت پذیرفت. این پژوھش نیمه آزمایشی و تک موردی است. جامعه ی آماری آن، دانشجویان کارشناسی دانشگاه الزھرا بودند و یک نفر به طور تصادفی از جمعیت دردسترس انتخاب شد. در ابتدا مصاحبه ی بالینی به عمل آمد و سپس با مقیاس اضطراب کتل و پرسشنامه مژلف ساخت آیلوروفوبیا، ارزیابی شد. در این طرح از پیش آزمون و پس آزمون استفاده کردیم. نتایج حاکی از آن بود که این درمان در صورتی می تواند موثر باشد که با استفاده از رابطه ی درمانی مناسب میان درمانگر و درمانجو به نحوه ی شکل گیری اختلال نیز توجه شود و درمان به صورت صرفا تکنیکی انجام نگیرد و در شرایط لزوم از درمان ھای موثر و جایگزین دیگر استفاده کرد .

کلمات کلیدی:
فوبیای گربه، حساسیت زدایی منظم، پرسشنامه کتل، تست مولف ساخت فوبیا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/928428/