بررسی کیفیت خوراک ماهی در برخی از کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان چهارمحال بختیاری

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 339

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THVC16_0118

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

صنعت آبزی پروری در کنار دامپروری یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی ایران را تشکیل می دهد به گونه ای که بالغ بر 10/000/000نفر از جمعیت شاغل ایران در یکی از این صنایع مشغول به کارهستند. همچنین مصرف پروتیین حیوانی بویژه توجه مخصوص به گوشت ماهی از یک طرف مسایل مربوط به پرورش تغذیه ماهی همچنین کمبود های تغذیه ای ماهیان، اهمیت توجه به تغذیه کیفیت خوراک آبزیان را دو چندان می نماید. ضمنا با توجه به توسعه بسیار زیاد شیلات تغذیه ماهی بوسیله غذاهای آماده در انواع گوناگون برای مراحل مختلف پرورش بنظر می آید، توجه هرچه بیش به مسایل مربوط به چگونگی تهیه خوراک آبزیان، کیفیت بهداشت آنها اهمیت بیشتری می یابد. استان جهارمحال بختیاری با داشتن 240 کارگاه پرورش ماهیان سرد آبی با ظرفیت تولید بیش از10000 تن ماهی در سال سهم بزرگی از تولید این محصول شیلاتی را در سطح کشور به خود اختصاص می دهد. با عنایت به پرورش ماهیان سرد آبی در این استان وجودپژوهشی در زمینه کیفیت خوراک ماهی در سطح کارگاه های پرورش ماهیان سرد آبی ضروری به نظر رسید. جمع آوری اطلاعات بازدیدهای میدانی از برخی مزارع پرورش ماهی در سطح استان انجام گرفت نیز چگونگی انبار نمودن خوراک در مزارع مورد برسسی واقع شد. بعد حدود 50 نمونه خوراک ماهی تهیه شده در کارخانجات گوناگون در سراسر استان کشور تهیه نمونه ها به آزمایشگاه ارسال گردید. سپس آزمایشهای گوناگون کیفیت خوراک آبزیان (آنالیز خوراک ماهی شامل:پروتیین، چربی، فسفر، خاکستر، رطوبت، (TVN آزمایش های میکروب شناسی خوراک آبزیان (مانند:،Total Count، .Count Coliform،کپک مخمر) به منظور بررسی بهداشت خوراک ماهی انجام گرفت.با توجه به اطلاعات بدست آمده تغییرات عمده مهمی در آنالیز نمونه های گرفته شده از سطح مزارع با استاندار های ارایه شده بر روی کیسه های مربوط به خوراک ماهی دیده شد که نیاز به بررسی تعمل بیشتری دارد. کاهش میزان درصد پروتیین، افزایش درصد چربی فسفر، افزایش بعضی از شاخسهای میکروبی مانند Total Count همچنین شمارش کپک مخمر از اینگونه موارد بوده که در برخی نمونه ها دیده شد. ولی بعضی از نمونه ها با استاندار های ارایه شده بر روی کیسه های بسته بندی خوراک ماهی همخوانی داشت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شفیق شفیعی

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد مدیریت امورآبزیان استان چهار محال بختیاری ایران

امین نعمت اللهی

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد مدیریت امورآبزیان استان چهار محال بختیاری ایران

اسماعیل پیرعلی

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد مدیریت امورآبزیان استان چهار محال بختیاری ایران

یداله خسروی

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد مدیریت امورآبزیان استان چهار محال بختیاری ایران