تعیین غلظت عناصر معدنی پرنیاز و کم نیاز در مایع شکمبه ریز کپسوله شده با هیدروکلوئیدهای آلژینات سدیم و کیتوزان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 915

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB04_035

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1400

چکیده مقاله:

زمینه مطالعاتی: این مطالعه به منظور تعیین غلظت عناصر معدنی کم نیاز و پرنیاز در مایع شکمبه ریزکپسوله با هیدروکلوئیدهای آلژینات سدیم و کیتوزان صورت گرفت. هدف: تعیین غلظت عناصر معدنی کم نیاز و پرنیاز در مایع شکمبه ریزکپسوله شده با هیدروکلوئیدهای آلژینات سدیم و کیتوزان و مقایسه غلظت آن ها با مایع شکمبه تازه منجمد شده بود. روش کار: مایعشکمبه از کشتارگاه گرفته شد و بعد صاف کردن یک نمونه بدون افزودن هیدروکلوئیدها و یک نمونه با افزودن هیدروکلوئیدهای آلژینات سدیم و کیتوزان در ۱ درصد (وزنی، حجمی) با دستگاه اسپری درایر خشک گردید. غظت عناصر معدنی پرنیاز و کم نیاز با استفاده از دستگاه طیف سنج نشری پلاسمای جفت شده القایی تعیین شد . نتایج: در این تحقیق غلظت عناصر معدنی پر نیاز و کم نیاز به طور معنیداری تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت (P<.۰۰۰۱) و غلظت عناصر پرنیاز و کم نیاز در مایع شکمبه خشک شده با هیدروکلوئید آلژینات سدیم و کیتوزان بیشترین بود و مایع شکمبه تازه کمترین بود. نتیجه گیری کلی: با توجه به نتیجه به دست آمده خشک کردن مایع شکمبه تازه با هیدروکلوئیدهای آلژینات سدیم وکیتوزان توصیه میشود.

کلیدواژه ها:

روش خشک کردن پاششی ، عناصر معدنی کم نیاز ، عناصر معدنی پرنیاز ، مایع شکمبه ، هیدروکلوئیدها

نویسندگان

فریبا رضائی سرتشنیزی

دانش آموخته دکترای تغذیه دام

حسین عبدی بنمار

عضو هیات علمی گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی

جمال سیف دواتی

عضو هیات علمی گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی