بررسی اثر ضدویروسی عصاره متانولی سرخارگل در کنترل ویروسVZV

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 851

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB04_033

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1400

چکیده مقاله:

بسیاری از گیاهان دارویی فعالیت معنی داری در برابر میکروارگانیسم ها دارند . لذا در پزشکی سنتی به طور گسترده ای در درمان بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرند. سرخارگل متعلق به خانواده گل ستاره یک گیاه دارویی است. ترکیبات دارویی این گیاه کاربرد وسیعی در صنایع داروسازی دارد. بیشترین استفاده این گیاه به لحاظ خواص ایمونولوژیک آن میباشد. تاکنون دارویی قطعی برای درمان ضایعات این ویروس معرفی نشده است و داروهای فعلی هر کدام عوارض خاص خود را دارند. لذا معرفی یک داروی گیاهی با حداقل تاثیرات جانبی برای درمان این ضایعات ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه بررسی فعالیت ضدویروسی عصاره ی حاصل از پیکر رویشی این گیاه علیه وریسلا زوستر است. بدین منظور از رده MDBK جهت تلقیح ویروس و بررسی اثرات ضد ویروسی استفاده شد. ویروس از طریق نمونه برداری از بیماران مبتلا به ضایعات پوستی تهیه گردید که بعد از افزایش عیار آن، توسط آزمایش TCID ۵۰ تعیین تیتر شده و پس از تعیین غلظت سیتوتوکسیک عصاره، در آزمایش دیگری اثر ضد ویروسی مورد بررسی قرار گرفت. سلول MDBK در محیط کشت حاوی %۵ سرم جنین گوساله در ظروف ۹۶ خانه کشت گردید. رقتهای مختلف عصاره پس از مجاورت با ۱۰۰ واحد عفونی از ویروس به محیط کشت اضافه و اثرات ضدویروسی آنها ارزیابی شد. نتایج نشان داد که عصاره به دست آمده از سرخارگل دارای پتانسیل ضدویروسی مناسبی علیه VZV است و بیشترین اثر ضدویروسی آن با غلظت ۱,۸ mg/ml حاصل شد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده در این بررسی، عصاره متانولی سرخارگل مورد احتمالا یک داروی گیاهی مناسبی با اثرات ضد VZV میباشد و برای تعیین مناسبترین غلظت موثر مطالعات تکمیلی مورد نیاز است.

نویسندگان

اعظم مختاری

استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

نسیم اخوت

دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران