گزارش یک مورد درماتیت ناشی از جرب کوریوپتس در یک راس اسب

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,718

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHHIC01_014

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

جرب کوریوپتس یک انگل خارجی است که بر روی پوست گاو، اسب، گوسفند، بز، شتر و نشخوارکننده وحشی یافت می شود. عقیده بر این است که تمام گونه های جداشده از اسب،گوسفند و گاو همگی به گونه کوریوپتس بوویس تعلق دارند.عوارض کوریوپتس مربوط به حساسیت میزبان نسبت به ترشحات جرب می باشد. ضایعات بیشتر در قاعده دم، اطراف پرینه، ساق پا، بخلوق و حتی سایر قسمت های بدن مشاهده می گردند. یک راس اسب نژاد دره شور 4 ساله با علایم پوسته پوسته شدن و خارش پوست ناحیه پشت بخلوق و اولین مفصل بین انگشتی pastern به کلینیک دامپزشکی دانشگاه شهرکرد ارجاع داده شد. در معاینات بالینی وجود پلاک های پوستی، ریزش مو و قرمزی پوست مشاهده گردید. بر اساس شرایط نگهداری و بهداشتی این دام، مشکوک به آلودگی با جرب گردید. سپس از پوست ضایعه دیده جهت ارزیابی آلودگی به جرب اقدام به نمونه گیری گردید و درنهایت درماتیت ناشی از جرب کوریوپتس تشخیص داده شد. سپس با استفاده از آیورمکتین به میزان 0/1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت عضلانی و تکرار آن 2 هفته بعد، بهبودی کامل در آن مشاهده گردید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

افشین جعفری دهکردی

دانشیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

حسین محمدی هویه

دانشجوی دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد