کاهش شکاف علم و عمل در تعلیم و تربیت با تاکید بر آرای ملاصدرا و ملا احمد نراقی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 668

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEICC03_024

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، کاهش شکاف علم و عمل در تعلیم و تربیت با تاکید برآرای ملاصدرا و ملا احمد نراقی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی است . جهت نایل شدن به اهداف پژوهش به این سوالات پاسخ داده خواهد شد -1 مهمترین آرای تربیتی ملاصدرا و ملا احمد نراقی جهت کاهش شکاف علم و عمل در تعلیم و تربیت چیست -2 چه راهکارهایی با توجه به دیدگاه های تربیتی ملاصدرا و ملا احمد نراقی در باب کاهش شکاف علم و عمل برای تحقق تمدن نوین اسلامی می توان در نظر گرفت. جهت نیل به اهداف پژوهش و پاسخگویی به سوالات مطرح شده ، از روشهای استنتاجی و تحلیلی استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است بر ابتنای مبانی فلسفی ملاصدرا ، مهمترین دلالت های شاخص را می توان ؛ معیت علم و عمل در تعلیم و تربیت ، توجه به تلاش و سعی متربیان ، تاکید بر مسولیت پذیری در تربیت ، مداومت و محافظت بر عمل در جریان تربیت ، خود ارزیابی به عنوان الگوی غالب در ارزشیابی تربیتی، توجه به تفاوتهای فردی در تعلیم و تربیت و توجه به انتخاب آزاد متربیان در حرکت تکاملی ؛ همچنین بر ابتنای مبانی فلسفی ملا احمد نراقی عمده ترین دلالت های ماخوذ از آراء ایشان می توان ؛ توجه به تفاوت های فردی متربیان ، ارزیابی مداوم از عملکردهای آموزشی ، تناسب برنامه های تربیتی با مراحل تکاملی متربیان ، تاکید برروشهای حل مسیله ، مناظره و گفتگو را جهت کاهش شکاف علم و عمل در تعلیم و تربیت اشاره نمود. بر این اساس بر ابتنای آرای این دو فیلسوف مسلمان ، از جمله راهکارهای لازم در باب کاهش شکاف علم و عمل در تعلیم و تربیت در چشم انداز تمدن نوین اسلامی می توان به ارتباط وثیق علم وعمل در عرصه تعلیم و تربیت ، اجتناب از حافظه پروری در آموزش و پرورش و ملحوظ کردن تفاوت های فردی در امر تعلیم و تربیت را اشاره نمود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نجمه احمدآبادی آرانی

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور تهران.

محسن فرمهینی فراهانی

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد.

حمید احمدی هدایت

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد.