شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تفکر استراتژیک با بکارگیری رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای فازی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,811

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSM04_043

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1388

چکیده مقاله:

هدف از نگارش مقاله حاضر تعیین عناصر تفکر استراتژیک در سازمانها و همچنین شناسایی روابط و اولویت بندی عناصر مذکور است. شناسایی عناصر تفکر استراتژیک و تعیین روابط متقابل و تعاملات آنها از طریق بررسی ادبیات موضوع و نظرات خبرگان انجام شده است دراین مقاله از یک مدل پیشنهادی بر مبنای رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای فازی به منظور شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر بر تفکر استراتژیک استفاده شده است این مدل پیشنهادی شامل شش مرحله بوده که عوامل موثر بر تفکر استراتژیک را در سه گروه ( فردی ، گروهی و سازمانی) دسته بندی کرده که هریک از این گروه ها، خود نیز شامل زیرمعیارهایی می باشند نتایج به دست آمده نشان مید هد که ازبین پانزده زیر معیار شناسایی شده دو زیر معیار ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی دارای بیشتری تاثیر برروی تفکر استراتژیک می باشند.

کلیدواژه ها:

تفکر استراتژیک ، فرایند تحلیل شبکه ای ، منطق فازی

نویسندگان

احمد قربان پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

محسن میرزایی چابکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

عباس نژادثانی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب