بررسی تاثیر پرتوتابی با اشعه گاما روی افزایش طول دوره ی انبارمانی توت فرنگی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,151

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAMEM11_069

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

میوه توتفرنگی یکی از میوه های سریع فاسد شونده و حساس به میکروارگانیسم ها، بویژه پوسیدگی ناشی از قارچ بوتریتیس، میباشد که باعث تلفات زیادی در پس از برداشت می گردد. امروزه، به دلیل اثرات مضر مواد شیمیایی بر سلامت انسان و محیط زیستاستفاده از این مواد با محدودیت هایی روبرو است. از این رو یافتن روشهای سالم و سازگار با محیط زیست برای استفاده در تکنولوژیپس از برداشت میوه ها و سبزی ها ضروری می باشد. آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی انجام شد. در اینپژوهش اثر پرتودهی با اشعه ی گاما در دوزهای 0 ، 1 ، 2 و 3 کیلوگری بر عمر پس از برداشت و کیفیت میوه های توت فرنگی رقم ’گاویتا ‘ در طول 16 روز نگهداری در دمای 1 ± 3 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 85 تا 90 درصد مورد مطالعه قرار گرفت. صفاتکیفی میوه شامل سفتی بافت میوه، ویتامین ث، مواد جامد محلول، اسیدهای آلی قابل تیتراسیون، pH آب میوه، خصوصیات کیفی وشاخص پوسیدگی ارزیابی شدند. تیمار پس از برداشت میوه ها با دوز 2 کیلوگری به طور موثری پوسیدگی و بار میکروبی را کنترل کردو باعث حفظ کیفیت میوهها در طول مدت 16 روز نگهداری در دمای 1 ± 3 درجه سانتیگراد گردید. تیمار دوز پرتودهی 2 کیلوگری بهطور نسبی از نرم شدن میوه ها جلوگیری کرد. مقادیر مواد جامد محلول و pH در میوه های شاهد کاهش پیدا کرد و با افزایش مدتنگهداری میوه ها کاهش در سفتی و ویتامین ث تشدید شد. پرتودهی باعث حفظ اسیدهای آلی قابل تیتراسیون گردید. میزان ویتامینث نمونه های تیمار شده در مقایسه با گروه شاهد تفاوت چندانی نداشت. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از پرتودهی با اشعهگاما بخصوص در دوز 2 کیلوگری می تواند به عنوان راهبرد موثری در تکنولوژی پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم گاویتا معرفی گردد.

نویسندگان

فخرالدین اسعدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم از دانشگاه تبریز

سیدصادق سیدلو

دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

سیدهادی پیغمبردوست

استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز