چگونه توانستم به کمک فناوری اطلاعات و محتواسازی دانش آموزان پایه پنجم را به درس و کلاس راغب نمایم

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 829

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON11_029

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

دانش آموزان مهمترین رکن نظام آموزش و پرورش هر کشوری محسوب می شوند.عواملی که می تواند اینسرمایه ملی را برای رشد بهینه و کیفی آماده سازد، مهارت های رفتاری است که در محیط آموخته می شودنه فقط محفوظات علمی. مدارس تامین کننده نیروی کیفی جامعه اند و نه فقط تامین کننده کمیتی از خیلعظیم نیروی انسانی که به عنوان تحصیل کرده روانه جامعه می شوند. پس شناسایی و ایجاد زمینه برای رشدخصایل ممتاز بشری، ...ین دغدغه دست اندرکاران تعلیم و تربیت در کلیه فعالیت های علمی یا فرهنگیاست که باید با تمام وجود خود را وقف ایفای این وظیفه سنگین کنند.هدف از این اقدام پژوهی بررسی تاثیر هوشمندسازی کلاس درس و برد هوشمند و محتوا سازی در تعمیق وسرعت یادگیری دانش آموزان بوده است. نتایج اقدام پژوهی نشان داد که با استفاده از محتوای چندرسآنهایو برد هوشمند طیف وسی عتری از حواس دانش آموزان در فرآیند یاددهی- یادگیری درگیر شده و فرآیند یادگیری عمیق تر می شود. به عبارتی علاوه بر افزایش کارایی کلاس استفاده از نرم افزارهای گوناگون بهدلیل به کارگیری حواس شنیداری و دیداری به یادگیری دانش آموزان کمک می کند. این سیستم به دانشآموزان اجازه می دهد فراتر از برنامه های درسی خود گام بردارند و تاکید بیشتری بر مهارت تفکر و یادگیریعمیق دانش آموزان دارد. همچنین با برد هوشمند تعاملات بین دانش آموزان و معلمان مدارس هوشمندبیشتر شده و این امر می تواند منجر به اشتراک تجربیات موفق و برتر بین آنها گردد. بنابراین مدارس باایجاد بسترهای مورد نیاز جهت هوشمندسازی کلاس ها می توانند از مزایای این روش آموزش استفاده نمایند.

نویسندگان

حیدر ذبیحی سامانی

مدرس دانشگاه فرهنگبان

فهیمه یسلیانی

اداره آموزش و پرورش