میراگر جرمی تنظیم شونده برای کنترل لرزه ای سیستم های سازه ای غیرخطی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 911

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_0642

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

کنترل ارتعاشات لرزهای سیستمهای سازهای با رفتار واقعی و غیرخطی با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم شونده در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته است. پارامترهای مناسب میراگر جرمی که بتواند کارایی بالایی در کاهش حداکثر پاسخ جابجایی سیستم اصلی با رفتار غیرخطی را داشته باشد ارایه گردیده است. شتابنگاشت مصنوعی که منطبق بر طیف طراحی باشد، تولید و برای بارگذاریهای لرزهای مورد استفاده قرار گرفته است. سطوح مختلفی از تسلیم (مقادیر مختلفی از تغییرمکان تسلیم و به تبع آن نیروی متناظر آن) برای سیستم اصلی در نظر گرفته شده و با تشکیل معادلات حرکت سیستم اصلی به همراه میراگر و یافتن پاسخها به روش گام زمانی، پارامترهای بهینه میراگر جرمی متناسب با سطوح تسلیم بدست آمدهاند. نتایج بیانگر تغییر مقادیر بهینه پارامترهای میراگرهای جرمی بسته به سطوح تسلیم سیستم اصلی میباشد. میراگرهای جرمی در کاهش پاسخهای سیستم اصلی با رفتار غیرخطی نیز موثر میباشند. هر چند در اکثر موارد با کاهش سطح تسلیم سیستم اصلی این کارایی تقلیل مییابد.

کلیدواژه ها:

میراگر جرمی تنظیم شونده ، رفتار غیرخطی الاستو پلاستیک ، کنترل لرزهای ، پارامترهای بهینه

نویسندگان

وحید رحمانی دباغ

دانشکده مهندسی عمران، منطقه یک کشوری دانشگاه فنی حرفه ای- استان آذربایجانشرقی