ارزیابی و تحلیل خشکسالی با استفاده از شاخص خشکسالی احیایی (RDI) (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 538

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCWMSWRM08_037

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

خشکسالی یک پدیده تکرار پذیر طبیعی می باشد که نتیجه کمبود آب است و بروز آن باعث ایجاد خساراتی در بخش هایمختلف می شود. برای توصیف شرایط رطوبتی یک منطقه معمولا از شاخص های خشکسالی استفاده می شود. یکی از شاخص-های خشکسالی که در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته، شاخص خشکسالی احیایی (RDI) است. در این مطالعه خشکسالیهای استان چهارمحال و بختیاری در دوره زمانی 2016-2003 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، ابتدا مقادیر ET0 طبق رابطه هارگریوز-سامانی بدست آمد و شاخص خشکسالی RDI در ایستگاه های شهرکرد، بروجن، کوهرنگ، لردگان و سامان محاسبه شد. نتایج نشان داد که در سالهای 2015 و 2016 به نسبت سالهای قبل تعداد خشکسالی ها بیشتر شده و ازشدت و مدت آنها کاسته شده است. علاوه بر این در بین این 5 ایستگاه، شدید ترین خشکسالی در ایستگاه بروجن وشدیدترین ترسالی در ایستگاه سامان رخ داده است. بیشترین تداوم خشکسالی در ایستگاه کوهرنگ و به مدت 6 سال به وقوعپیوسته و همچنین بیشترین تداوم ترسالی نیز در ایستگاه های کوهرنگ و سامان، به مدت 5 سال رخ داده است.

نویسندگان

مرضیه بهرامی سامانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

رسول میرعباسی نجف آبادی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

احمدرضا قاسمی دستگردی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

سجاد عبداللهی اسدآبادی

دکترای مهندسی منابع آب، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز