تاثیر اسانس گیاه رزماری در مهار آنتراکنوز توت فرنگی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 699

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAF08_022

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

استفاده از اسانس گیاهان دارویی در مهار بیماری های گیاهی توسط پژوهش گران زیادی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. گونه Colletotrichum acutatum بیماری های بسیاری را در گیاهان مختلف ایجاد می کند. به منظور بررسی اثر گیاه رزماری بر کنترل این قارچ، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. آزمایش در دو شرایط In vitro و In vivo صورت گرفت. در آزمایش In vitro از اسانس این گیاه به روش اختلاط اسانس با محیط کشت در شش غلظت (100، 420، 740، 1060، 1380، 1700 قسمت در میلیون) استفاده شد. در شرایط In vivo از دو غلظت آخر استفاده گردید. نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش غلطت اسانس مهار رشد میسیلیوم روی محیط PDA نسبت به شاهد افزایش می یابد، همچنین میزان بازدارندگی اسانس در غلظت 1900ppm به 100% رسید. نتایج آزمایش در شرایط In vivo نشان داد کهبیشترین میزان مهار کنندگی در غلظت 1700ppm است.

نویسندگان

سیده سمیه حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته بیماری شناسی گیاهی

جهانشیر امینی

گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، کردستان

جواد ناظمی رفیع

گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، کردستان