جایگاه نهضت حسینی در بیداری شبه قاره هند (در منظومه فکری محمد اقبال لاهوری)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 428

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IGBAL01_052

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

نخستین آرمان های رهایی بخش مسلمانان از سلطه استعمار غربی دادگر آن در شبه قاره از هندوستان و پاکستان شکل گرفت. مسلما این حرکت را تحت تاثیر عالمان و اندیشمندان آن اثر بود که سلطه غیرخودی را بر خود نمی تابیدند.از جمله این اندیشمندان محمد اقبال لاهوری بود که نقش بسزایی را در روند بیماری شبه قاره داشت. در منظومه فکری اقبال روند رهایی و آزادی خواهی تحت تاثیر نهضت حسین ( ع به) می باشد. از نظر او نهضت حسینی دارای اصول و اهداف این بود که در صد و قیام او را تشکیل می داد. این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی در پی تشریح جایگاه نهضت حسینی در منظومه فکری محمد اقبال و تاثیر آن بر روند بیدارخواهی شبه قاره می باشدنکته از نظر اقبال قیام حسینی وصول به اهداف خویش از جمله اشتغال، حریت اسلامی (بازالتی)، مبارزه با استبداد و....را دنبال می کند که این اصول منظومه فکری اقبال را نیز شکل می داد. او با تاثیر از این اصول تلاش در جهت بیداری مردم و موجبات حرکت ها و جنبش های آزادی خواهان را در شبه قاره هند و به طور کلی در جهان اسلام فراهم نمود.

نویسندگان

محمدامیر مشهدی

دانشیار زبان ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فریدون هراتی

دانشجوی دکترای علوم سیاسی گرایش مسایل ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان

زهرا رحیمی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان