مدلی جامع برای اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 336

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMSJ-9-41_002

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، آزمون مدل اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی میباشد. جهت انجام پژوهش، 515 نفر از تماشاچیان لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده و در آن شرکت نمودند. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی )با اصلاحاتی جزیی( از نکویی برازش برخوردار میباشد و حمایت از لیگ برتر فوتبال موجب افزایش آگاهی از محصول، بهبود وجهه حامی، مسیولیت پذیری اجتماعی و تمایل به خرید از حامی میشود. همچنین، آگاهی از حامی، وجهه حامی، مسیولیت پذیری اجتماعی و سازگاری، تاثیر مثبتی بر تمایل به خرید از حامی دارد؛ اما تاثیر رفتار منفی و بازاریابی کمین بر تمایل به خرید از حامی منفی میباشد. به طورکلی، میتوان گفت که حمایت از لیگ برتر فوتبال، تاثیر مثبتی بر نگرش جامعه هدف نسبت به حامی دارد و از اثربخشی برخوردار میباشد.

کلیدواژه ها:

حمایت ، حامی ، اثربخشی ، لیگ برتر فوتبال ایران

نویسندگان

احمد فلاحی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

محمد احسانی

استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

محمد خبیری

دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

هاشم کوزه چیان

استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس