طراحی و ساخت زخم پوش مبتنی بر نانوکپسول حاوی اسانس زنیان برپایه نیوزوم و لیپوزوم

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

516

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC11_285

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

استفاده از حامل های دارویی از روشهای جدید دارودرمانی است. کاربرد نیوزومها و لیپوزومها یکی از پرمصرف ترین سامانه های نوین دارورسانی است. این حاملها، گویچه های ریزی هستند که از مولکولهای چربی عمدتا فسفولیپید با یک سطح فعال تشکیل شده اند. اسانس گیاه زنیان1 یک عامل ضدمیکروبی قوی است که در مقابل طیف وسیعی از باکتریها موثر است. بااینحال استفاده از این دارو به فرم محلول به علت عوارض جانبی خطرناک محدودشده است. هنگامیکه فرم نیوزومی یا لیپوزومی بهکاربرده شود، دارو خواص خود را در برابر باکتریها حفظ میکند. در این پژوهش نانو کپسول ترکیبی لیپوزوم- نیوزومی با بازده بارگذاری %85 دارو که اثرات ضدمیکروبی و سمیت سلولی آن قبلا بررسی شده با دو روش اسپری و رمق کشی روی نمونهی پنبه ای پوشش داده شد و آزمون میکروبی زخم پوش، درصد رهایش و همچنین آزمونهای نساجی آن انجام شد. پس از بررسی و آنالیز نتایج، مشخص شد که دو نوع باکتری استاف و ایکولای روی زخم پوش حاوی اسانس زنیان لیپوزومی مقاومتی ندارد و این روش میتواند به عنوان درمان موثر زخمهای عفونی قرار گیرد.

نویسندگان

سیدمحمودبحرالعلوم طباطبایی
سیدمحمود بحرالعلوم طباطبایی

دانشگاه آزاد یزد، دانشکده نساجی و پلیمر،

سیدحسینحکمتی مقدم
سیدحسین حکمتی مقدم

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پیراپزشکی

حسینملاحسینی
حسین ملاحسینی

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده نساجی