ارزیابی کیفیت خدمات مسافری قطارهای حومه ای با استفاده از مدل سروکوال (مطالعه موردی: محور تهران-پرند)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 797

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRARE05_109

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله از مدل سروکوال جهت سنجش میزان رضایت مسافران از کیفیت خدمات ارایهشده استفاده شده و نهایتا شناسایی شکاف بین انتظار و ادراک مسافران استفاده شده است. تحقیق حاضر از آن جهت که میتواند برای بهبود کیفیت مفید واقع شود تحقیقی کاربردی است. نیازسنجی از مسافران به روش تحقیق توصیفی و جمعآوری اطلاعات به روش پیمایشی صورت گرفته است. در جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از تکنیک پرسشنامه و در تحلیل آنها از تحلیل سروکوال استفاده شده است. در پرسشنامه از دویست نفر از مسافران مجموعه قطار حومهای تهران – پرند درخواست شده که مشخص نمایند میزان انتظارات و ادراک آنان از ویژگیهای مجموعه قطار حومهای تا چه اندازه است و سپس با استفاده از تحلیل های آماری شکاف بین ادراکات و انتظارات در ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان می دهد که بیشترین شکاف در بعد قابلیت اطمینان مشاهده میشود که با بهبود آن میتوان بهبود رضایت مندی مسافران را انتظار داشت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عسل فرج پور

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران

پریناز بازغی کیسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران

مرتضی باقری

عضو هییت علمی دانشکده مهندسی راه آهن ،دانشگاه علم و صنعت ایران