شناسایی افراد پرنفوذ در شبکه های اجتماعی با استفاده از خوشه بندی فازی وشاخص های مرکزیت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 365

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COMPUTER04_013

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

امروزه شبکه های اجتماعی به طور فزاینده ای محبوب شده اند، زیرا کانالهای ارتباطی سریعی هستند که افراد میتوانند از طریق وسایل الکترونیکی شخصی در هر مکان و در هر زمان با دوستان، آشنایان و همکاران و … ارتباط برقرار کنند با مدل کردن شبکه های اجتماعییک گراف بسیار بزرگ شامل تعداد زیادی گره و یال ایجاد شد. از شاخصهای مرکزیت برای شناسایی گره مرکزیت به عنوان مراکز خوشه ها، استفاده کردیم. این گره ها را به عنوان مراکز جوامع انتخاب کردیم. کلیه گره های متصل به گره های مرکزیت را اعضای خوشه،نام گذاری میکنیم. با استفاده از خوشه بندی فازی عملیات خوشه بندی انجام میشود. خوشه بندی به سه روش FCM ، PCM ، FPCM انجام میشود و نتایج با یکدیگر مقایسه میشود، نتایج دقت بالای روش پیشنهادی در مدلسازی روابط درون گراف را نشان میدهد.

نویسندگان

آتوسا مهران فر

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی،گروه کامپیوتر، تهران، ایران

مریم رستگارپور

عضو هییتعلمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، گروه کامپیوتر،ساوه، ایران

مهدی صادق زاده

عضو هییتعلمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، گروه کامپیوتر،ماهشهر، ایران